مطالعات سيستماتيک فرآورى کان‌سنگ مس طارم

۱۳ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۰۵ کد : ۱۱۸۴۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۴۹
با توجه به اين که کان‌سنگ مس منطقه طارم در يک منطقه محروم واقع شده است...

کوشش پژوهشگران دانشگاه صنعتى اميرکبير طرح مطالعات سيستماتيک فرآورى کان‌سنگ مس طارم جهت بهينه‌سازى روش فروشويى براى توليد مس و افزايش راندمان فرآيند توليد آن اجرا شد.مهدى ايران‌نژاد، عضو هيات علمى دانشکده مهندسى معدن، متالورژى و نفت دانشگاه صنعتى اميرکبير، هدف از اجراى اين پروژه را زمينه‌سازى براى بهره‌بردارى از پتانسيل‌ها و ذخاير کوچک مس در سطح کشور، توسعه واحدهاى کوچک فرآورى، ايجاد اشتغال در مجموعه‌هاى کوچک و محروم و توسعه فناورى هيدرومتالورژيکى براى اين تيپ ذخاير معدنى عنوان کرد. وى گفت: با توجه به اين که کان‌سنگ مس منطقه طارم در يک منطقه محروم واقع شده است، ازاين‌رو بهره‌بردارى از آنها علاوه بر ايجاد اشتغال بومى از نظر رونق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نيز تاثير فراوانى در منطقه خواهد داشت و بهره‌بردارى از ذخاير اين منطقه به انتقال تکنولوژى به منطقه طارم و ارتقاى سطح آگاهى منطقه منجر خواهد شد. ايران‌نژاد، در ادامه با اشاره به ويژگى‌هاي کان‌سنگ مس منطقه طارم اظهار داشت: کان‌سنگ مس منطقه طارم از جمله ذخاير اکسيدى مس محسوب مى‌شود که پس از انحلال در اسيد به انتقال يون‌هاى مس به محلول منجر شده و سپس مس از محلول بازيابى مى‌شود. وى در پايان خاطر نشان کرد: با توجه به افزايش قيمت مس، اين پروژه از ارزش اقتصادى بالايى برخوردار است و با توجه به کوچک بودن ذخاير و نياز به سرمايه‌گذارى کمتر در اين پروژه امکان بهره‌بردارى توسط بخش‌خصوصى راحت‌تر است که زمينه کارآفرينى و اشتغالزايى را نيز در منطقه فراهم مى‌کند.

«ايسنا»

کلید واژه ها: زنجان


نظر شما :