اولين جلسه ستاد حفاظت از منابع آبهاى زيرزمينى استان قم

۰۷ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۹ کد : ۱۱۷۶۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۲۵
در ابتداى جلسه مهندس سيد حسن رضوى ،مدير عامل شرکت آب منطقه اى قم...
اولين جلسه ستاد حفاظت از منابع آبهاى زيرزمينى استان قم در استاندارى قم برگزار شد. به گزارش روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى قم ، اولين جلسه ستاد حفاظت از منابع آبهاى زيرزمينى استان قم در دفتر استاندار قم برگزار شد. در ابتداى جلسه مهندس سيد حسن رضوى ،مدير عامل شرکت آب منطقه اى قم، ضمن ارائه گزارشى از آخرين وضعيت منابع آبى استان، اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با چاه هاى غير مجاز را در سطح استان تشريح کرد.در ادامه مهندس محتاج ،استاندار قم، ضمن اشاره به دغدغه بزرگ و نگرانى کليه مسئولين استان مبنى بر حفظ کشاورزى استان که کمتر از 10 درصد کل اراضى بوده در حالى که بيش از 92 درصد آب مصرفى استان را جذب مى نمايد ، گفت: اگر توجه لازم به اين بخش نشود ، وضعيت کشاورزى استان با بحران جدى مواجه خواهد شد.وى افزود: لازم است ضمن برخورد جدى با حفاريهاى غير مجاز صورت گرفته اخير که در سطح گسترده اى در حال افزايش است ، همزمان با اضافه برداشتهاى چاه هاى مجاز نيز برخورد شود.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :