<P dir=rtl>آغاز احداث 29 شرکت صنعتی جدید <BR></P>

۳۰ تیر ۱۳۸۳ | ۱۶:۵۶ کد : ۱۱۷۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۸۶
<P dir=rtl>در حال حاضر 10 هزار واحد تولیدی صنعتی در شهرکهای صنعتی موجود به بهرهبرداری رسیدهاند</P>

در حال حاضر 10 هزار واحد تولیدی صنعتی در شهرکهای صنعتی موجود به بهرهبرداری رسیدهاند و 230 هزار نفر مشغول به کار هستند. ولیالله افخمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، خبر از آغاز عملیات اجرایی بیش از نیمی از 58 شهرک صنعتی که هیات دولت بهتازگی با احداث آنها موافقت کرده است، را در سال جاری داد و افزود: میانگین سرمایهگذاری برای هر واحد صنعتی سه میلیارد و200 میلیون ریال است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :