<P dir=rtl>ایـــران‎ , غنی‎‎ از مواد معدنی</P>

۲۹ تیر ۱۳۸۳ | ۱۱:۰۳ کد : ۱۱۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۴۳
<P dir=rtl>تهران‎‎‎ ـ ایران یکی‎ از 10 کشور نخست‎ جهـان از نظر غنای‎ مواد معدنی‎ است‎. <BR></P>

یکی‎ از 10 کشور نخست‎ جهـان از نظر غنای‎ مواد معدنی‎ است‎.
به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, مدیرکـل‎ بهـره برداری‎ معادن‎‎ کشور با اعـلام‎ ایـن خبـر از افزایش‎‎ 10 و نیم‎ درصدی‎ میزان‎ صادرات‎ بخـش معدن‎ در سال‎‎ 82 خبر داد و گفت‎: پـارسـال حدود 850 میلیون‎ دلار مواد معدنی‎ صادر شده‎ است‎ که‎‎ این‎‎ میزان در مقایسـه بـا سـال‎ 81 حدود 10 و نیم‎ درصد افزایش‎ یافته‎ است‎.
اقبالی‎‎ با بیان‎ اینکه‎ فعالیت‎ های‎ معـدنـی سبب‎ شده‎‎‎ است‎ که نرخ‎ متوسط رشـد سـرمـایـه گذاری‎ در بخش‎‎ معدن‎ از 10 درصد پیش بـینـی‎ شده‎‎ به 16 درصد برسد, خاطرنشان‎ کرد: در آغاز برنامه‎‎ سوم‎ توسعه 42 هزار و 307 نفر در این‎‎ بخش‎ اشتغال‎ داشتند که‎‎ هم‎ اکنون به 73 هزار و 651 رسیده‎ است‎. وی‎ تصریح‎ کرد: در سال‎ 82 حدود 142 میلیون‎ و 500 هزار تن‎ انواع مواد معدنی‎ در کشـور استخراج‎ شد که‎‎ در مقایسه بـا پیـش‎ بـینـی‎ برنامه‎‎ سوم‎ 3/3 درصد رشد داشته است‎.
مدیر کل‎ بهره‎ برداری‎ معادن‎‎ کشور همچـنیـن با بیان‎ اینکه‎ ذخایر مـواد معـدنـی‎ کشـور حدود 53 میلیـارد تـن‎ اسـت‎‎ , گفـت1/1 : درصد تولید ناخالص‎ داخلی‎ کشور در سـال‎ 82 ویژه‎ بخش‎ معدن‎ بود.
هـم‎ اکنـون‎ 62 نـوع ماده‎ معدنی‎ از 3 هزار و 344 معـدن‎ فـعـال‎ کشور استخراج‎ می‎ شود.

 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :