بى توجهى مس سرچشمه به مسايل زيست محيطى

۳۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۵۵ کد : ۱۱۶۶۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۲
براى نخستين بار صنعت مس سرچشمه به علت عدم رعايت مسايل زيست محيطي...
به دنبال بى توجهى مس سرچشمه به مسايل زيست محيطى، مجتمع مس سرچشمه کرمان ۳۰ ميليارد ريال جريمه شده و در صورت عدم پرداخت جريمه تا چند روز آينده اين معدن تعطيل مى شود. درخشانى، مدير کل محيط زيست کرمان با تاکيد بر اين که با صنايع آلاينده محيط زيست شديدا برخورد مى شود گفته است که براى نخستين بار صنعت مس سرچشمه به علت عدم رعايت مسايل زيست محيطى جريمه شد.خانم سميرا کارور، سرپرست روابط عمومى اداره کل محيط زيست کرمان با اشاره به اين که مجتمع مس سرچشمه به منظور سودآورى اقتصادى نمى تواند به مسايل زيست محيطى بى توجه باشد، افزود: آلايندگى مجتمع مس سرچشمه روز به روز بيشتر مى شود.وى افزود: بنا بر اظهارات کارشناس حقوقى اداره کل محيط زيست کرمان، مجتمع مس سرچشمه به علت آلايندگى زياد وعدم توجه به اين امر برابر مقررات مبلغ ۳۰ ميليارد ريال جريمه شد وطبق مواد ۱۰۴ و۱۳۴ قوانين زيست محيطى اگر نسبت به پرداخت جريمه ورفع آلودگى اقدام نکند، ظرف مدت چند روز آينده از فعاليت آن جلوگيرى به عمل آمده و نسبت به تعطيلى آن اقدام مى شود.سرپرست روابط عمومى اداره کل محيط زيست کرمان افزود: مجتمع مس سرچشمه به مسايل زيست محيطى کاملا بى تفاوت و بى توجه بوده و از کنار سلامت جامعه به سهولت مى گذرد، لذا اين اداره کل بنا به وظيفه ذاتى خود از فعاليت آن جلوگيرى مى کند.کارور اظهار داشت: مطابق با خط مشى سازمان حفاظت محيط زيست کشور، برخورد با صنايع آلاينده وخطرساز در اولويت تمام امور قرار دارد و اين مجتمع نبايد به مسايل زيست محيطى بى توجه باشد و نتيجه اقدامات اين اداره کل ظرف روزهاى آينده معلوم وبه اطلاع شهروندان مى رسد.وى در پايان تاکيد کرد: شرکت خارجى که گواهينامه ايزو ۱۴۰۰۰ را بدون اخذ نظر اداره کل حفاظت محيط زيست استان کرمان به اين مجتمع اعطا کرده، از طريق مجامع بين المللى تحت پيگرد قانونى قرار گرفته است. درخشانى، مديرکل محيط زيست کرمان نيز به ايسنا گفت: صنعت مس سرچشمه متاسفانه علاوه بر آلوده کردن محيط زيست به برنامه زمان بندى شده رفع مشکلات زيست محيطى خود توجه نکرده که در اين راستا اداره کل محيط زيست استان کرمان در کنار راهکارهاى قانونى که از گذشته در برخورد با صنايع آلاينده داشته، موظف است در صورت عدم رفع معايب مشهود با هماهنگى مقام قضايى نسبت به جلوگيرى از فعاليت صنعت خاطى اقدام کند که در پى عدم توجه به نکات و اقدامات زيست محيطى توسط صنعت مس سرچشمه اين صنعت مورد جريمه قرار گرفته است.وى تاکيد کرد: چنانچه مس سرچشمه نسبت به رفع معايب اقدام نکند پرونده جهت سير مراحل قانونى به مراجع ذيصلاح ارجاع داده و از فعاليت آن جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ايسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :