بلعيده شدن يک شهابسنگ توسط خورشيد

۲۹ آبان ۱۳۸۵ | ۰۹:۱۰ کد : ۱۱۶۴۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۰
شهابسنگها حول ستاره خورشيد گردش ميکنند و بسيارى از آنها در مدارهايى به...

ستاره شناسان موفق به تهيه تصاوير بلعيده شدن يک شهابسنگ توسط خورشيد شدند. دانشمندان روز جمعه موفق به تصويربردارى از شهابسنگى شدند که با نزديک شدن بيش از حد به ستاره خورشيد تمامى بخشهاى يخى آن تبخير شد.محققان حاضر در طرح کاوشگر مطالعات خورشيدى "سوهو" تصاوير بلعيده شدن اين شهابسنگ توسط خورشيد را ثبت کرده اند. شهابسنگها حول ستاره خورشيد گردش ميکنند و بسيارى از آنها در مدارهايى به دور اين ستاره ميچرخند که بخشى از اين مدارها از درون منظومه شمسى گذشته و بخشى ديگر از آن از مناطقى دورتر از سياره پلوتو در بيرونى ترين نقاط منظومه شمسى عبور ميکنند.
هنگامى که اين شهابسنگها در مسير خود حول خورشيد بدين ستاره نزديک ميشوند، گرماى خورشيد بخشى از يخ و مواد تشکيل دهنده آنها را تبخير کرده و گاه سبب پيدايش دنبالههايى از جنس اين بخارها و گرد و غبار در امتداد مسير شهابسنگها ميشود و آن دسته از شهابسنگهايى که بيش از حد به خورشيد نزديک شوند، به کلى تبخير شده و نابود ميشوند.
دانشمندان تاکنون از کاوشگر فضايى "سوهو" براى شناسايى بيش از هزار شهابسنگ درون منظومه شمسى استفاده کرده اند که بسيارى از آنها در ساعات پايانى عمر خود و در پى نزديک شدن بيش از حد به ستاره خورشيد در حال تبخير شدن بوده اند.در سال ۲۰۰۳‬ستاره شناسان موفق شده بودند با همين کاوشگر فضايى براى نخستين بار تصاوير پديده نادر برخورد يک شهابسنگ با يک طوفان خورشيدى را ثبت کنند. کاوشگر 180 کيلوگرمى "سوهو" در دسامبر سال 2005 و بر فراز يک موشک "اطلس 2 " براى مطالعه خورشيد به فضا رفت و هماکنون ميليون کيلومتر جلوتر از کره زمين، به دور خورشيد ميچرخد. ماموريت مطالعاتى اين کاوشگر تا سال 2009 ادامه خواهد يافت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :