تشکيل شوراى حکام مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب

۲۹ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۸ کد : ۱۱۶۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۵
شايان ذکر است مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب – يزد براساس پيشنهاد...
معاون امور آب وزارت نيرو ، دعوت‌نامه‌هايى را به امضاى وزير نيروى جمهورى اسلامى ايران خطاب به وزراى آب کشورهاى مصر، ايتاليا و اسپانيا براى دعوت آنان به عضويت در شوراى حکام مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب، به سفراى اين کشورها ابلاغ کرد. اين دعوت‌نامه‌ها که قبلاً براى وزراى آب و نيروى کشورهاى عمان، چين و افغانستان ارسال شده بود، با هدف تشکيل شوراى حکام مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب – يزد و تصميم‌گيرى بر روى برنامه‌هاى آتى اين مرکز بوده است. دعوت از کشورهاى ايتاليا و اسپانيا براى عضويت در شوراى حکام مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب – يزد به پيشنهاد سازمان يونسکو بوده است. چرا که در اين دو کشور تاسيسات آبى قديمى بسيارى وجود دارد. حتى در شمال اسپانيا قنات حفر مى‌شده که از آن به عنوان چاه‌هاى ايرانى ياد مى‌شده است. شايان ذکر است مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب – يزد براساس پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران به سازمان يونسکو مبنى بر آمادگى در برگزارى همايش بين‌المللى قنات در ايران به عنوان مهد قنات، موضوع در بيست‌و‌نهمين کنفرانس مطرح و تصويب شد و پس از تصويب هيأت دولت، گردهمايى مذکور در ارديبهشت 1379 در يزد برگزار شد و در بيانيه پايانى همايش، ايجاد مرکز بين‌المللى قنات توصيه شد. هيأت ايرانى شرکت‌کننده در پانزدهمين اجلاس شوراى بين‌المللى آبشناسى، متن پيش‌نويس قطعنامه در مورد مرکز بين‌المللى قنات را ارائه داد و موضوع با تغيير عنوان آن به مرکز بين‌المللى قنات و سازه‌هاى تاريخى آب تصويب شد. در نهايت پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران در مهرماه 1382 به تصويب مجمع عمومى يونسکو رسيد.قرارداد تاسيس اين مرکز در فروردين ماه 1384 به امضاى وزير وقت نيروى جمهورى اسلامى ايران و مديرکل يونسکو رسيد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :