اعلام اجراى برنامه زلزله مصنوعى تهران کارشناسى نيست

۲۸ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۰۹ کد : ۱۱۶۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۲
با اجراى برنامه مذکور بهيچ وجه نمى‌توان گسلهاى فعال و خطرناک را شناخت و اين...

مدير بخش زلزله شناسى مهندسى مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن کشور گفت: اعلام اجراى برنامه زلزله مصنوعى براى اندازه‌گيرى گسلهاى مخفى تهران کار - شناسى نيست و فاقد استدلالهاى پايه است. دکتر" على بيت اللهى " افزود: با اجراى برنامه مذکور بهيچ وجه نمى‌توان گسلهاى فعال و خطرناک را شناخت و اين امر مشکلات اجتماعى را نيز به دنبال خواهد داشت. ايجاد زمين لرزه مصنوعى با ايجاد موج لرزه‌اى به لايه‌هاى مختلف زمين براى شناسايى گسلهاى ناشناخته صورت مى‌گيرد. بيت اللهى در ادامه تاکيد کرد ، زلزله مصنوعى روشى در ژئوفيزيک لرزه - نگارى براى اکتشاف ميدانهاى نفتى است که در محيطهاى دور از واحدهاى مسکونى، ساختمانها و محيط شهرى با بهره‌گيرى از مواد منفجره صورت مى‌گيرد.وى افزود: قرار است در تهران از ماشينهاى ارتعاشگر استفاده شود و با لرزش آنها موجى ايجاد مى‌شود و ايستگاه‌هاى مختلف شروع به اندازه‌گيرى مى- کنند.مدير بخش زلزله شناسى مهندسى مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن گفت: گسلهاى فعال تهران شناخته شده است و با روش يادشده هيچ اطمينانى نسبت به شناخت گسل "کارى" و" فعال" بدست نمى‌آيد.وى افزود: بهتر است به جاى هزينه براى اينگونه طرحها، شبکه لرزه نگارى ژئوفيزيک دانشگاه تهران و شبکه شتاب نگارى مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن را تقويت کنيم . بيت اللهى گفت: کشورهاى پيشرفته جهان نيز براى مطالعات در مورد گسلها از اطلاعات مربوط به شبکه‌هاى لرزه نگارى و شتاب نگارى بهره مى‌گيرند.يک سايت خبرى داخلى به تازگى اعلام کرد: قرار است تهران تقريبا از ‪۲۰‬ روز آينده با زمين لرزه‌هاى مصنوعى به مدت سه ماه بلرزد تا کارشناسان بتوانند در قالب يک طرح گسل‌هاى پنهان شهر تهران را شناسايى و وضعيت آنها را ارزيابى کنند. به گفته بيت اللهى، در شبکه شتاب نگارى زلزله در استان تهران، در مدت دو سال اخير اين استان با ‪ ۱۷‬هزار زمين لرزه ضعيف، مواجه شده است. مدير بخش زلزله شناسى مهندسى مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن گفت: جمهورى اسلامى ايران داراى يکهزار و ‪ ۱۰۰‬دستگاه شتاب نگار در سطح کشور است و از اين نظر در بين سه کشور رده اول جهان قرار دارد.

ايرنا

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :