ذخيره قطعى و احتمالى ايران ۵۵ ميليارد تن است

۲۸ آبان ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۳ کد : ۱۱۵۹۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۸۶
تعداد معادن کشور تاکنون تا پايان سال ۸۴، ۴۰۸۷ فقره بوده که از اين تعداد ۲۹۳۵...

کشور پهناور ايران با واقع شدن بر روى يکى از کمربندهاى اصلى کوهزايى جهان و وقوع فعاليتهاى کوهزايى و تکتونيکى که موجب تنوع و غنى شدن انواع مواد معدنى ارزشمند در آن شده ذخيره قطعى و احتمالى بالغ بر ۵۵ ميليارد تن و تنوع بيش از ۶۴ نوع ماده معدنى يکى از کشورهاى صاحب نام و مطرح در معادن ساير کشورها بوده است. تعداد معادن کشور تاکنون تا پايان سال ۸۴، ۴۰۸۷ فقره بوده که از اين تعداد ۲۹۳۵ معدن فعال، ۹۱۸ معدن متوقف و يا فصلى و ۲۳۴ معدن در حال تجهيز است.
از ۴۰۸۷ معدن کشور، ۱۴۸ معدن در اختيار بخش دولتى، ۶۶۰ معدن در اختيار بخش تعاونى و ۳۲۷۹ معدن نيز در اختيار بخش خصوصى است و از معادن فوق نزديک به ۱۷۰ ميليون تن ماده معدنى در سال ۸۴ استخراج شده است. با توجه به اينکه عمده معادن بزرگ با توليد بالا در اختيار دولت است بيشتر توليد معادن فلزى و مهم کشور هم اکنون در اختيار دولت است. اگر چه بخش خصوصى ۵ برابر معادن دولتى را در اختيار خود دارد ولى از نظر توليد اختلاف بسيار کمى با معادن دولتى دارد. از نظر ماهيت معادن کشور مواد معدنى به ۳ گروه مصالح ساختمانى و سنگ هاى تزئينى، خاک هاى صنعتى، غيرفلزى و فلزى تقسيم بندى شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :