بارندگيهاى اخير در شهر بروجرد

۲۲ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۱ کد : ۱۱۵۵۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۰۱
30 درصد آب شرب شهر بروجرد از چشمه گلرود وبقيه آن از21 حلقه چاه آب موجود...

به دنبال بارندگيهاى اخير در شهر بروجرد 5330 مشترک در اين شهر دچار مشکل کدورت آب شده وبا ادامه وضعيت از امور آبفاى شهر خود براى رفع اين مشکل يارى خواستند. مهندس امانت چى مدير امور آبفاى بروجرد در اين خصوص گفت: 30 درصد آب شرب شهر بروجرد از چشمه گلرود وبقيه آن از21 حلقه چاه آب موجود تامين مى گردد بعد از وقوع زلزله اخير در شهر بروجرد وتاثير برروى سفره آبى چشمه گلرود بعد از هر بارندگى شديد کدورت آب از هزار واحد بيشتر مى گردد.مدير امور آبفاى بروجرد در حال حاضر تنها راه حل رفع کدورت آب شهر بروجرد را بهره بردارى از خط انتقال آب چشمه غازى به ابراهيم آباد وافتتاح ايستگاه پمپاژ چشمه غازى دانست.

کلید واژه ها: لرستان


نظر شما :