افزايش سرمايه گذارى امارات در بخش اکتشاف و توليد نفت

۱۶ آبان ۱۳۸۵ | ۰۳:۴۸ کد : ۱۱۴۷۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۷۹
فراهم کردن اين سرمايه گذارى ها نيازمند اطلاعات مورد اطمينان و تاييد شده در...
وزير انرژى امارات پيش بينى کرد که سرمايه گذارى اين کشور در بخش اکتشاف و توليد نفت تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۹۲۵/۱ تريليون دلار برسد.محمد ظاعن الهاملى هدف از افزايش سرمايه گذارى در دو بخش مزبور را افزايش توان توليدى در کشورهاى توليد کننده نفت بيان کرد.وى افزود: فراهم کردن اين سرمايه گذارى ها نيازمند اطلاعات مورد اطمينان و تاييد شده در زمينه ميزان تقاضاى نفت در آينده است. وزير انرژى امارات همچنين تاکيد کرد که اوپک آماده ايفاى نقش محورى و اصلى در زمينه توسعه توان توليدى اعضاى اين سازمان است.وى همچنين گفت که انتظار مى رود تقاضاى جهانى نفت تا سال ۲۰۳۰ سالانه يک و نيم درصد افزايش داشته باشد و روزانه به ۱۲۱ميليون بشکه برسد و دليل آن افزايش جمعيت، همچنين رشد اقتصاد جهانى است که انتظار مى رود تا سال ۲۰۳۰ هر سال سه و نيم درصد رشد داشته باشد.
وى در ادامه تاکيد کرد که امارات به منظور اجراى تعهد خود مبنى بر کاهش توليد نفت که در نشست اضطرارى اوپک در مورد آن توافق شد، از روز گذشته توليد خود را روزانه يکهزار بشکه کاهش داده است. به گفته الهاملى، هم اکنون سخن گفتن از توافق اوپک در باره کاهش دوباره توليد در نشست آينده (۱۳ دسامبر) زود است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :