اعتصاب صدها کارگر معدن سرب و روى در جنوب کامرون

۱۵ آبان ۱۳۸۵ | ۰۷:۳۷ کد : ۱۱۴۵۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۶۳
کارگران معدن مذبور که خواستار افزايش 14 درصدى حقوق خود هستند از روز پنجشنبه...

اعتصاب صدها کارگر معدن سرب و روى "روش پينا" در منطقه "کومبا" در جنوب کامرون روز شنبه 13 آبان ماه وارد سومين روز خود شدند.
کارگران معدن مذبور که خواستار افزايش 14 درصدى حقوق خود هستند از روز پنجشنبه اقدام به اعتصاب نمودند، اما به دنبال مخالفت مديران معدن با خواستهاى آنان روز جمعه و با برگزارى مجمع عمومى اکثريت کارگران به ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواستهايشان راى دادند.مديران معدن مذبور تنها حاضر به افزايش 8 درصدى حقوق کارگران هستند و کارگران نيز بر افزايش حقوق متناسب با وضعيت شغلى خود تاکيد دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :