محدود کردن جريان سيلاب

۱۵ آبان ۱۳۸۵ | ۰۷:۱۰ کد : ۱۱۴۵۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۵۴
گوره, بند خاکى کوتاهى است که در فواصل مختلف از کناره رودخانه و در امتداد...
محدود کردن جريان سيلاب در يک عرض معينى از رودخانه به کمک سازه هايى نظير گوره ها و ديواره هاى سيل بند انجام مى گيرد. اين سازه ها از پخش شدن و گسترش سيلاب در زمينهاى اطراف رودخانه جلوگيرى کرده, آن را در يک مسير و مجراى مشخص و محدود هدايت ميکند. ساخت گوره ها (خاکريزهاى سيل بند) قديميترين, رايج ترين و نيز يکى از مهمترين روشهاى مهار سيلاب از دير باز تاکنون بوده است. گوره, بند خاکى کوتاهى است که در فواصل مختلف از کناره رودخانه و در امتداد آن ساخته مى شود تا نقش سواحل مصنوعى را در دوره هاى سيلابى که آب رودخانه از سواحل طبيعى خود بيرون ميرود, را ايفا کند و بخش عمده زمينهاى اطراف رودخانه را از آب گرفتگى محافظت نمايد درمناطق شهرى و ساير مناطق که ارزش زمينها زياد ميباشد, به جاى گوره از ديواره هاى سيل بند استفاده ميگردد. ديواره هاى سيل بند از جنسهاى مختلف بتنى, سنگى, آجرى و …. ساخته مى شوند. در بسيارى از موارد سطوح سيل بندها با پوشش گياهى (بخصوص علف برمودا) درمقابل فرسايش حفاظت مى شوند. بطور کلى طراحى سيل بندها و ديواره هاى سيل بند بايستى مشابه سدهاى معمول باشد. مزيت اصلى گوره ها امکان استفاده از مصالح محلى ارزان قيمت است. گوره ها از مصالح معادن قرضه که به موازات گوره ميباشند احداث ميشود. اين مصالح بايستى در لايه ها ريخته و کوبيده شود. نفوذ ناپذيرى مصالح در کناره رودخانه بايستى بکار گرفته شود. در کل مصالح مناسب براى هسته بندرت در دسترس ميباشد و بيشتر سيل بندها, خاکريزهاى همگن مى باشند. مقاطع گوره ها بايستى با توجه به شرايط محلى و مصالح موجود طراحى شوند. به منظور امکان پذير شدن عبور ماشين آلات, حداقل عرض سيل بند 3 متر ميباشد. براى جلوگيرى از فرسايش از مصالح ريپ رپ, چمن, بوته, درختان و بتن استفاده مى شود. براى زيبايى, شيب گوره راميتوانند ملايم تر از ميزان لازم احداث نمايند. در اين حالت سيل بند کمتر مشخص بوده و رفت و آمد مردم با سهولت بيشترى انجام ميشود. زهکش هاى پاشنه اى براى حفظ ايمنى گوره ها در مقابل آبشستگى و جلوگيرى از خروج آب از شيب پايين دست لازم است. بعلت عرض زياد گوره در پايين و ارزش بالاى زمينهاى شهرى, در اين مناطق معمولا از ديواره هاى سيل بند استفاده ميشود اين ديواره ها به نحوى طراحى مى شوند که درمقابل فشار هيدرواستاتيکى (فشار بالا بر آب) مقاومت کنند. در بيشتر موارد گوره ها به موازات رودخانه احداث ميشوند ولى گوره هاى حلقوى, گوره هايى که به زمينهاى بلند متصل ميشوند و گوره هاى در برگيرنده پيچان رود نيز در موارد خاص بکار گرفته مى شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :