برداشت بى‌رويه آب از دشت مشهد

۱۵ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۲ کد : ۱۱۴۵۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴۳
طرح بررسى فرونشست‌ها در پنج استان کشور انجام شده که در بسيارى از مناطق...

محمد جواد بلورچى، رئيس گروه زمين شناسى مهندسى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور گفت: طرح بررسى فرونشست‌ها در پنج استان کشور انجام شده که در بسيارى از مناطق چون ورامين، تهران، همدان نتايج حاکى از بروز اشکال بسيارى از نشست زمين و ايجاد فروچاله‌ها در اثر بهره‌بردارى سريع و ناصحيح ذخاير زيرزمينى است. وى اظهار داشت : يافته‌هاى طرح بررسى فرونشست دشت مشهد چناران هم بيانگر چنين وضعيتى است چنانکه بخش وسيعى از دشت شرايط بروز اين نشست ها را دارد و در جنوب شهر مشهد و بخش رضويه هم با پتانسيل بالاى کشاورزى اين زمينه بسيار زياد است.
وى عدم مديريت يکپارچه منابع آبى را معضل اساسى در اين زمينه عنوان کرد که باعث بروز فروچاله‌ها و نشست‌ها مى‌شود.وى با بيان اينکه با حفر چاه نمى‌شود آب مورد نياز را تامين کرد گفت : دشت خشک شده و حفر اين چاهها فقط باعث تسريع در بروز و ايجاد فروچاله‌ها و فرونشست‌ها مى‌شود.او خسارت ناشى از فرونشست‌ها را تخريب شريان‌هاى حياتى مثل پل‌ها، خطوط آهن ، مجارى فاضلاب به علت فروکش کردن زمين ، تخريب سازه‌ها ، تغيير شکل آبراهه‌ها و بسيارى ديگر مانند آن ذکر کرد.وى گفت : بر اثر اين شکاف‌ها و طول و عمق آن در زمين هر روز بيشتر مى‌شود و صنعت و بخش کشاورزى را دچار مشکل مى‌کند که در نهايت تخريب و آسيب به زندگى است .وى اولين عامل ايجاد اين وضعيت را برداشت‌هاى بى‌رويه از آبهاى زيرزمينى ذکر کرد و گفت:بايد کاهش مصرف به‌ويژه در بخش کشاورزى را مد نظر قرار دهيم مانع برداشت شن و ماسه رودخانه‌ها که دهانه آبخوان است شده و تغيير الگوى کشت و آبيارى مزارع هم بايد به طور قطع محور اصلى فعاليتها باشد.
بلورچى مديريت يکپارچه منابع آبى را بحث اساسى دانست و افزود: برنامه- ريزى ، مديريت و صحت بر انجام طرح‌ها وپروژه‌ها در اين زمينه، برخورد علمى با بحران و سپرسى کردن آن تنها راهکار محورى است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :