توفانى شهرستان دزفول در شمال خوزستان را در نورديد

۰۹ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۵ کد : ۱۱۳۹۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۶۰
توفان بامدادديروز خسارتى به تاسيسات شهرى وارد نکرد اما سبب قطع برق در برخي...
توفانى با سرعت 90 کيلومتر بر ساعت بامداد دوشنبه شهرستان دزفول در شمال خوزستان را در نورديد. اين توفان که با بارش شديد باران همراه بود موجب شکسته شدن شاخه‌هاى درختان و وارد آمدن خسارت به مزارع ذرت و سبزى اين شهرستان شد. اداره هواشناسى صفى‌آباد دزفول ميزان بارش باران در اين شهرستان را 23 ميلى متر اعلام کرد. معاون فرماندار دزفول گفت: توفان بامداد ديروزخسارتى به تاسيسات شهرى وارد نکرد اما سبب قطع برق در برخى مناطق اين شهرستان شد.
"عزيز حسنقلى مرداس" افزود: شکسته شدن شاخه‌هاى درختان و پراکنده شدن آنها موجب آب گرفتگى برخى معابر و خيابانها شد.وى اضافه کرد: با توجه به ادامه بارندگى در 24 ساعت آينده به عشاير مستقر در منطقه در رابطه با خطر طغيان رودخانه هشدار داده شده است. هم‌اکنون دماى هوا در دزفول 10 درجه نسبت به ديروز کمتر شده و اين کاهش ناگهانى دما موجب شده است به يکباره کولرها خاموش شده و مردم به استفاده از پوشاک گرم روى آوردند.

کلید واژه ها: خوزستان مازندران


نظر شما :