مهمترين موضوع در بخش اکتشاف معادن اطلاع‌رسانى صحيح است

۱۹ مهر ۱۳۸۵ | ۰۶:۳۳ کد : ۱۱۱۵۸ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۷۹
با توجه به اينکه مهمترين موضوع در بخش اکتشاف معادن کشور، مسأله اطلاع‌رساني...
با توجه به اينکه مهمترين موضوع در بخش اکتشاف معادن کشور، مسأله اطلاع‌رسانى صحيح است،بايد با ايجاد ارتباط منسجم بين متوليان بخش اکتشاف کشور، تمام آمار و برنامه‌هاى اکتشافى از ابتدا تا پايان گزارشات در اختيار علاقمندان قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور مهندس غلامحسين احدى رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم با بيان اينکه به نظر مى‌رسد اگر تمام امور مربوط به اکتشاف معادن در کشور را يک ارگان بطور واحد به عهده بگيرد شايد انسجام بيشترى در اين امر بوجود آيد، تصريح کرد: يکى از مهمترين موضوعات در بحث اکتشافات کشور مسأله اطلاع‌رسانى و انتقال اطلاعات از سوى مرکزى است که در همين خصوص فعاليت مى‌کند که اگر اطلاعات اکتشافى و معدنى به نحو صحيح در اختيار متقاضيان آن قرار نگيرد باعث ايجاد نارسايى خواهد شد.
وى در ادامه گفت: سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور بايد با سازمانهاى صنايع و معادن استانها ارتباط بيشترى داشته باشد که البته تمام اطلاعات حاصل و مربوط به مسائل اکتشافى و معدنى استانها به مدير کل دفتر نظارت و اکتشافات معدنى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور ارسال مى شود و اين سازمان از جزئيات فعاليتهاى استان مطلع است.
احدى با تأکيد ويژه بر ارائه اطلاعات از سوى متوليان انجام امر اکتشافى در کشور به سازمانهاى صنايع و معادن استانها يادآور شد: بايد نوعى ارتباط منسجم بين سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور، صنايع و معادن استانها و همچنين سازمان توسعه و نوسازى معادن برقرار شود به نحوى که تمام آمار و برنامه‌هاى اکتشافى از ابتدا تا پايان گزارشات در اختيار علاقمندان قرار گيرد که اين امر با توسعه هر چه بيشتر ارتباطات بين سازمانى محقق مى‌شود و سازمان‌هاى استانى بازوان سازمانهاى ياد شده در استان مى‌باشند.
وى در خاتمه گفت: ميتوان برنامه‌ها را به نحوى تنظيم کرد که امور مربوط به فعاليت‌هاى پى‌جويى، زمين‌شناسى و اکتشافات با توجه به اينکه در يک خانواده قرار مى‌گيرد به عهده سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور گذاشته شود و بخشهاى تکميلى‌تر از جمله بهره‌بردارى و فرآورى در معادن در اختيار سازمان توسعه و نوسازى معادن قرار گيرد.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :