مشاهده بزرگترين قمر کيوان

۱۱ مهر ۱۳۸۵ | ۰۵:۳۴ کد : ۱۱۰۳۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۱
فضاپيماى کاسينى در حدود 500 عکس با نماى نزديک از اين قمر که از جمله توفان...

فضاپيماى کاسينى که هم اکنون در مدار کيوان مى گردد براى نخستين بار به دانشمندان امکان داده است سطح تايتان، بزرگترين قمر کيوان، را از نزديک مشاهده و مطالعه کنند. فضاپيماى کاسينى در حدود 500 عکس با نماى نزديک از اين قمر که از جمله توفان هايى را در اتمسفر آن نشان مى دهد تهيه کرده است. اين يافته ها مى تواند اطلاعاتى در مورد گذشته زمين در اختيار دانشمندان بگذارد و به علاوه به مقدمه چينى براى فرود يک واحد کاوشگر در ماه ژانويه بر سطح تايتان کمک کند. در اين عکس ها سطوح سايه روشن، طوفان هاى جوى و ابرهاى مارپيچى بر فراز قطب جنوب تايتان قابل ديده مى شود. ابزارهاى کاسينى به دانشمندان کمک خواهد کرد بيش از پيش پرده از رازهاى اين قمر کيوان بردارند، اما اين يافته ها تاکنون از حد انتظار فراتر رفته است. دانشمندان تايتان را يک "کپسول زمان کيهانى" مى نامند. اين تنها قمر گردنده در مدار سيارات منظومه شمسى است که از يک اتمسفر ساده برخوردار است. به تصور دانشمندان جو تايتان به جو زمين پيش از پيدايش حيات شباهت دارد. پروفسور کارل مورى، از دانشگاه کوئين مرى در لندن و از اعضاى تيم ابزارهاى عکسبردارى کاسينى مى گويد: "جو تايتان به جو زمين در حالت انجماد شباهت دارد. زمانى که حيات در زمين پديدار شد، موجودات زنده بر جو تاثير گذاشتند و اکسيژن توليد شد که يکى از علل اصلى ادامه حيات ما در زمين است. براى ما مهم است که بدانيم حيات چگونه در ساير نقاط کيهان آغاز مى شود و تايتان نقطه بسيار خوبى براى پاسخ گفتن به اين سوال است."کاسينى بيش از 40 بار از مجاورت تايتان عبور خواهد کرد، اما اين تصاوير نخستين عکس هايى هستند که محلى را که قرار است هويگنز، واحد فرود کاسينى، در آنجا بنشيند نشان مى دهد.هويگنز که ساخت اروپاست در ماه ژانويه بر سطح تايتان فرود خواهد آمد. کاسينى پروژه ناسا، آژانس فضايى آمريکاست.اين فضاپيما چندى قبل پس از يک سفر چند ساله فضايى به مدار کيوان رسيد و عکس هاى خارق العاده اى نيز از حلقه کيوان ارسال کرده است.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :