ایران رتبه 21 تولید فولاد جهان را به خود اختصاص داد

۲۳ دی ۱۳۸۲ | ۰۷:۳۳ کد : ۱۱۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۹
در ده ماهه سال 2003 میلادی تولید فولاد در ایران بیش از 11درصد افزایش یافت که پس از چین و ترکیه از نظر رشد تولید فولاد در جهان سومین کشور ...
در ده ماهه سال 2003 میلادی تولید فولاد در ایران بیش از 11درصد افزایش یافت که پس از چین و ترکیه از نظر رشد تولید فولاد در جهان سومین کشور بودo به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، در ده ماهه نخست سال 2003 میلادی تولید فولاد خام جهان به 783 میلیون و 110 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 میلیون تن یا به عبارت دیگر هفت درصد رشد برخوردار بودo در این مدت بیشترین افزایش تولید در میان کشورها مربوط به کشور چین بود که توانست 5/32 میلیون تن فولاد تولید کند که 1/22 درصد رشد داشتo در ده ماهه سال 2003 میلادی پس از چین ، ترکیه با 6/12 درصد افزایش تولید و ایران با 1/11 درصد افزایش بعنوان کشورهای پیشتازدر افزایش تولید فولاد در سال 2003 می باشندo در دهه سال 2002 میلادی ایران شش میلیون و 52 هزار تن فولاد تولید کرد که این میزان در دهه ماه سال 2003 میلادی به شش میلیون و 725 هزار تن رسید که 1/11 رشد نشان می دهدo در این مدت بیشترین کاهش تولید فولاد مربوط به کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، اسپانیا، آمریکا و آلمان است و کشور چین در سال 2003 همچنان بزرگترین تولید کننده فولاد جهان می باشد و پیش بینی می شود حدود 5/2 میلیون تن فولاد خام تولید نمایدo پس ازچین کشورهای ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، اکراین و هند به ترتیب در رتبه های های دوم تا هشتم تولید فولاد جهان قرار دارندo بر اساس این گزارش ایران در قاره پنهاور آسیا از نظر تولید فولاد خام پس ازچین، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه در رتبه پنجم قرار دارد و در میان کشورهای عمده تولید کننده فولاد در رتبه 21 جهان قرارگرفته استo در ده ماهه گذشته ایران با تولید شش میلیون و725 هزار تن بزرگترین کشور تولید کننده فولاد خاورمیانه بود و پس از ایران مصر با تولید سه میلیون و 600 هزار تن در رتبه بعدی قرار داردo

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :