<P dir=rtl>گزارش ده هزار صفحهای پشتیبان طرح استراتژی توسعه صنعتی به زودی منتشر میشود</P>

۲۲ تیر ۱۳۸۳ | ۰۶:۳۰ کد : ۱۰۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۷۲
<P dir=rtl>قائم مقام معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن گفت: تا پایان تیرماه 19 جلد گزارشهای پشتیبان طرح استراتژی توسعه صنعتی مشتمل بر ده هزار صفحه منتشرمی شود.<BR></P>

رضا اشرف سمنانی همزمان با سالروز ارایه طرح استراتژی توسعه صنعتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: زیر بخشهای استراتژی توسعه صنعتی در حال بررسی در کمیته های تخصصی وزارت صنایع و معادن و با حضور دست اندرکاران و متخصصین هر بخش است. وی در خصوص به کارگیری کارشناسان صنعت در تدوین این استراتژی گفت: بخش اول استراتژی توسعه صنعتی مربوط به بسترسازیهای لازم جهت رشد این بخش و مربوط به بحثهای کلان اقتصادی بود. لذا نیازی به نظرخواهی صنعتگران جهت تدوین آن نبود. اما در بخش دوم که بحث اجرایی این طرح به میان آمد، از دست اندرکاران دعوت شد و نظرات آنان در بررسیهای زیربخشی لحاظ شد. وی در ارتباط با توجه استراتژی فوق به تکنولوژی برتر یا Hi -Tech اظهار داشت: در استراتژی توسعه صنعتی فصلی جداگانه به این بخش اختصاص داده شد. اشرف گفت: بحث تکنولوژی برتر در اکثر بخشهای صنعتی خصوصا خودرو لحاظ شد و راههای تحقق و به کارگیری آن بیان گردید. وی افزود: در بحث صنعت خودرو مقرر شد تا نوع سوخت و مواردی که در قالب تکنولوژی برتر می گنجد، در آن لحاظ شده و به کار گرفته شود. قائم مقام معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن گفت: با توجه به اهمیت موضوع، در لایحه برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا 10 درصد ارزش افزوده این برنامه از طریق ایجاد تکنولوژی برتر در بخش صنعت به دست آید. وی در خصوص استفاده از نظر مخالفین در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت:با توجه به فراخور موضوع و هنگام بررسی زیربخشهای این استراتژی، نظر منتقدین به استراتژی لحاظ شد و سعی گردید تا آنجا که این نظرات امکان اجرایی شدن دارد، به کار گرفته شود.
 خبرگزاری فارس

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :