<P dir=rtl>58شهرک صنعتی جدید در کشور ایجاد می شود .</P>

۲۲ تیر ۱۳۸۳ | ۰۶:۱۱ کد : ۱۰۹۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۹۰
<P dir=rtl>احداث شهرکهای صنعتی جیرفت، سلطانیه، صایین قلعه، شال و اسفروین، خرمدشت، سنندج (4)، سنندج (5)، سقاوه، خلیج فارس، گامبرون، صدوق و یزد (2) منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی است . <BR></P>

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت سخنگوی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 1015851 مورخ 26/9/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:
   الف ـ شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد پنجاه و هشت شهرک صنعتی جدید در بیست و پنج استان کشور به شرح جدول پیوست اقدام نماید.
   ب ـ احداث شهرکهای صنعتی جیرفت، سلطانیه، صایین قلعه، شال و اسفروین، خرمدشت، سنندج (4)، سنندج (5)، سقاوه، خلیج فارس، گامبرون، صدوق و یزد (2) منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی است.
   پ ـ احداث شهرک صنعتی اشنویه منوط به احداث فضای سبز به میزان 25 درصد از عرصه شهرک صنعتی و احداث سیستم تصفیه فاضلاب خواهد بود.
   ت ـ احداث شهرک صنعتی آغاجاری منوط به استقرار واحدهای صنعتی کدهای (الف)، (ب) و (ج) ضوابط استقرار صنایع و احداث شهرک صنعتی دزفول (3) نیز منوط به استقرار واحدهای صنعتی کدهای (الف) و (ب) ضوابط استقرار صنایع می باشد.
   ث ـ احداث شهرک صنعتی رامیان منوط به استقرار در یک کیلومتری شمال شرقی رامیان و به مساحت (50) هکتار و برای شهرک گرگان (2) منوط به استقرار در حیدرآباد، به مساحت 50 هکتار و اختصاص آن منحصراً به صنایع غیرآلاینده و پاک خواهد بود.
   ج ـ احداث شهرکهای صنعتی آستانه اشرفیه (2)، صومعه سرا (2)، لنگرود،‌ منجیل، آمل 3 (بابکان)، بابل (منصورکنده)، ساری (3)، قائم شهر (رستم کلا) و محمودآباد (تشبندان) منوط به رعایت ضوابط استقرار صنایع در استانهای شمالی کشور، احداث در خارج از اراضی جنگلی و شالیزار و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای شهرکهای با بیش از یکصد هکتار مساحت خواهد بود.
   چ ـ احداث شهرکهای صنعتی که تأمین آب آنها توسط شرکتهای آب منطقه ای و یا آب و فاضلاب استانی میسر نباشد منوط به خرید چاههای آب موجود توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تبدیل کاربری آن توسط شرکتهای آب منطقه ای خواهد بود.
   ح ـ احداث شهرکهای صنعتی پیشوا و قرچک منوط به جایگزینی دو پلاک از پلاکهای هفده گانه مصوب سال 1369 موضوع انتقال صنایع از درون شهر تهران می باشد.
  خبرگزاری مهر

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :