<P dir=rtl>سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از ارقام اعلام شده بیشتر است<BR></P>

۲۲ تیر ۱۳۸۳ | ۰۵:۵۴ کد : ۱۰۹۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۸۰
<P dir=rtl>اینکه گفته می‌شود بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سهمی کمتر از یک درصد دارد نادرست است زیرا ...</P>

اینکه گفته می‌شود بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سهمی کمتر از یک درصد دارد نادرست است زیرا مواد اولیه بخش قابل توجهی از صنایع کشور را بخش معدن تامین می‌کند که متاسفانه جزیی از سهم صنعت کشور محسوب می‌گردد.
منوچهر اولیاء‌زاده دانشیار گروه معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران افزود: با توجه به اینکه گفته می‌شود سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدودا یک درصد است گفت: این یک اصطلاح اشتباه است که سهم بخش معدن را یک درصد بدانیم زیرا در کنار بخش معدن صنایعی شکل می‌گیرد که درست نیست این صنایع را از بخش معدن تفکیک کرده و آن را جزیی از سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی بنامیم.
وی افزود: با تکیه بر بخش معدن است که صنایع کشور توانسته‌اند پیشرفت داشته باشند اگر سهم ارزش افزوده‌ای که صنعت خودرو کشور به وجود آورده است را جزیی از سهم صنعت بدانیم مسلما بخش معدن نمی‌تواند سهمی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد چون بخش قابل توجهی از مواد اولیه خودرو را مواد معدنی تشکیل می‌دهند.

روزنامه عصر اقتصاد

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :