<P dir=rtl>یک کارشناس مخاطرات زمین شناسی شهر تهران: نقشه های زمین شناسی مهند سی را جدی بگیرید<BR></P>

۲۰ تیر ۱۳۸۳ | ۰۶:۳۵ کد : ۱۰۸۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۱۲
<P dir=rtl>هیه نقشه های زمین شناسی مهندسی در بررس مخاطرات زمین شناختی وبررسی های استانی وناحیه ای ،در جلوگیری ...</P>

تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی در بررس مخاطرات زمین شناختی وبررسی های استانی وناحیه ای ،در جلوگیری از ایجاد ساختگاههایی که توان آسیب پذیری بالایی دارند از جمله اهدافی است که مردم، سازمان زمین شناسی ، مراجع ذیصلاح قانونی واز همه مهمتر سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در ایجاد بستر مناسب جهت برخورداری از ضمانت اجرایی تلاش مضاعف کنند.
مهندس جواد بلورچی مدیر گروه زمین شناسی مهندسی در گفتگو با بخش خبری سازمان زمین شناسی کشور ضمن اعلام این مطلب افزود: شناخت نسبت به تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی می تواند نقش بسزائی در کاهش ضریب خسارات داشته باشد .پویایی پوسته ایران زمین از نظر فعالیت های زمین ساختی وویژگی های زمین شناسی حاصل از آن سبب رخداد پدیده های طبیعی مخرب نظیر سیل ، زمین لرزه ، زمین لغزه و فرونشست زمین است که باید به آنها مخاطرات غیرطبیعی ناشی از استفاده های نامناسب از آب وخاک وآلودگی های زیست محیطی را نیز افزود. در این میان وظیفه خطیر زمین شناسی مهندسی علاوه بر مطالعه ساختگاهها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی ، شناسایی سازوکار وچگونگی ایجاد این مخاطرات وارائه همکاری های علمی وعملی متناسب برای رویایی با آنها می باشد تا به این ترتیب با شناخت مخاطرات یاد شده آسیب های حاصل از این پدیده ها کاهش یافته وسرمایه انسانی ومالی کشور ایمن باشند.
وی محدوده فعالیت های گروه زمین شناسی مهندسی را بسیار گسترده ذکر کرد وافزود:تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی وزیست محیطی در مراکز استان ها وشهرهای بزرگ ومطالعه وبررسی مخاطرات زمین شناسی در مقیاس های استانی از جمله طرح هایی است که در طی چند ساله اخیر به آن توجه وافر شده است.
مهندس بلورچی در توضیح این مطلب افزود: در اثر عدم اطلاع از وجود چنین نقشه هایی است که در پاره ای از مواقع تعادل زیست محیطی از حالت انطباق کامل خارج وحیطه طبیعت رابا مخاطره مواجه می سازد همچنین در اثر بی توجهی به محیط زمین شناختی مرتبط  با هم زیستی مسالمت آمیز طبیعت نقش وجایگاه نقشه های زمین شناسی مهندسی بیش از بیش نمایان شده است .در خصوص عدم انطباق زیست محیطی با انجام پروژه های عمرانی  می توان به عدم شناخت حیطه زمین در حوزه سد لار وهمچنین احداث بزرگراه در وسط دریاچه ارومیه اشاره کرد که از لحاظ ساختار زمین وبا استناد به مطالعات انجام شده می تواند پیامدهای جدی را در زمینه بروز مخاطرات به دنبال داشته باشد.
وی به نقش و جایگاه شناخت مخاطرات زمین شناسی توصیه اکید کرد  و افزود: متأسفانه در حال حاضر در کشور با مسایلی روبرو هستیم که به دلیل عدم تجهیز امکانات و تکنولوژی مدرن در حد مطلوب نتوانسته ایم در حد کشورهای صاحب نام در این زمینه باشیم، لیکن با توجه به سطح موجود امکانات فنی تخصصی و کاربردی در کشور می توانیم این امیدواری را داشته باشیم که در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی که از نظر پهنه بندی های اطلاعاتی بسیار مفید می باشند بتوانیم در آینده نزدیک به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنیم.
بلورچی همکاری مستمر و اعمال سیاستگذاری دو جانبه مس‍‍ئولین ذیربط را در نهادهای دولتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با کارشناسان و متخصصین مسائل زمین شناسی بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: از طریق تبادل اطلاعات تخصصی و کاربردی بین کارشناسان مربوطه و مسئولین ، پیش آگاهی درخصوص ارائه مخاطرات زمین مسجّل خواهد شد که این امر با اعمال ضمانت اجرایی توانمند توسط مراکز اجرایی ذی صلاح قانونی می تواند به شکل قابل قبولی در تسریع کاهش مخاطرات در کشور مثمر ثمر باشد.
مهندس بلورچی در خاتمه به شناخت مخاطبین و مردم در الزام به استفاده از نقشه های زمین شناسی مهندسی و رعایت و حفظ ضوابط و قوانین در این رابطه اشاره کرد و خاطر نشان کرد: استاندارد سازی بررسی زمین شناسی و مخاطرات زمین شناختی و افزایش آگاهی عمومی در حمایت از آموزش های فراگیر فقط در گرو خواست و همکاری مردم است و تا زمانی که مردم خود را ملزم به رعایت حریم ها در مناطق ممنوعه و استاده از نقشه های زمین شناسی مهندسی نکنند ، نمی توان عملآ گام مثبتی در راه توسعه پایدار مناطق شهری و جلوگیری از مخاطرات برداشت.

 

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :