<P dir=rtl>کمبود نیروی متخصص واعتبارات در تهیه نقشه های زمین شناختی ایران<BR></P>

۲۰ تیر ۱۳۸۳ | ۰۶:۲۷ کد : ۱۰۷۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۱۹
<P dir=rtl>با توجه به رخداد مخاطرات فراوان نظیر زمن لرزه ، سیل ، زمین لغزش و.... در منطقه تهران تهیه نقشه های مخاطرات زمین شناسی برای شهر یکی از اولویت های کاری سازمان زمین شناسی محسوب می شود </P>

با توجه به رخداد مخاطرات فراوان نظیر زمن لرزه ، سیل ، زمین لغزش و.... در منطقه تهران تهیه نقشه های مخاطرات زمین شناسی برای شهر یکی از اولویت های کاری سازمان زمین شناسی محسوب می شود که به دلیل مناسبات دست وپاگیر اداری ،کمبود نیروی متخصص ومنابع مالی محدود فعلآ راکد مانده است.
مهندس محمد جواد بلورچی رئیس گروه زمین شناسی مهندس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ضمن بیان این مطلب به خبرنگار بخش خبری این سازمان گفت :به لحاظ ساخت وسازهای گسترده در تهران وهمچنین وسعت زیاد این شهر، تهیه نقشه هایی که پهنه های خطرخیز را مشخص می سازد، کار دشواری خواهد بود.
بلورچی در ادامه گفت: فاکتور اصلی وجود تلفات شدید در حین رویداد مخاطرات زمین شناختی در بسیاری از مناطق کشور را می توان رشد بی رویه جمعیت دانست .در نتیجه مردم بخاطر نیاز وبه دلیل محدود بودن مناطق امن ازدیدگاه مخاطرات زمین شناختی (زمین لرزه ،سیل ، زمین لغزش و...) به ساخت وساز در مناطق ناامن روی آورده اند. بدین ترتیب با ورود مردم به حیطه های خطر خیز و نا پایدار شاهد آسیب ها وتلفات فراوان در مقاطع زمانی مختلف هستیم .
رئیس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی در خاتمه ضمن تشریح فعالیت های این سازمان در زمینه مخاطرات زمین شناختی تصریح کرد:هدف سازمان زمین شناسی این است که ضمن ارائه علل وقوع پدیده های مختلف زمین شناختی، راهکارها وروش های مناسب پیشگیری وکاهش مخاطرات را ارائه نماید.

کلید واژه ها: اردبیل


نظر شما :