تعطيلى برخى از معادن سنگ مرمر

۲۹ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۰ کد : ۱۰۷۸۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۱
مجلس نيز مى‌تواند کمک‌هايى را در اين زمينه انجام و از آنها حمايت کند؛ بطور کلي...
محمدرضا سجاديان، عضو کمسيون صنايع و معادن گفت: برخى از معادن سنگ مرمر به دليل کمبود ماشين آلات معدنى در بخش معدن کشور، مشمول دريافت وام حساب ذخيره ارزى نمى شوند.محمدرضا سجاديان در رابطه با تعطيلى برخى از معادن سنگ مرمر و اينکه مشمول دريافت وام حساب ذخيره ارزى نمى شوندگفت: قرار شد در جلسه کميته معدن اين مسئله را پيگيرى کنيم. مجلس نيز مى‌تواند کمک‌هايى را در اين زمينه انجام و از آنها حمايت کند؛ بطور کلى در بخش سنگ يا در بخش‌هاى ديگر يک استراتژى مدونى در بخش معدن کشور نداريم چون اگر استراتژى مشخصى داشته باشيم در رابطه با معادن اعم از فلزى و غيرفلزى تزئينى و غير تزئينى مى‌توان پيش بينى هاى خوبى را براى رشد و شکوفايى اين صنعت داشت.
عضو کميسيون صنايع و معادن گفت: بخش صنعت به طور نسبى خوب پيش رفته اما با توجه عقب ماندگى استراتژى‌ بخش معدن کشور 9 ماه گذشته تصميم گرفتيم در وزارت صنايع و معادن ستادى را تشکيل دهيم تحت عنوان ستاد تدوين استراتژى‌ بخش معدن کشور تا با کارشناسان و دست اندرکارانى که در حوزه بخش معدن کار مى کنند نشست ها و جلساتى را برگزار مى‌کنند تا به يک استراتژى کامل و مدونى بر اساس سياست‌هاى چشم انداز 20 ساله و اهدافى که در قانون برنامه چهارم توسعه ديده شده دست يابيم. وى خاطرنشان کرد: بخش معادن کشور با مشکلاتى از جمله کمبود ماشين آلات معدنى و استفاده نکردن از حساب ذخيره ارزى است.
باشگاه خبرنگاران

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :