ايران يکى از 20 کشور دارنده ذخاير معدنى متنوع در دنيا است

۲۹ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۶ کد : ۱۰۷۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۳۶
بررسى گزارش تهيه شده توسط کارشناسان معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن...
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که ايران اگر چه در سال هاى اخير با رشد توليد در بخش معادن مواجه بوده ولى هنوز سهم قابل توجهى از توليدات جهانى را در اين بخش در اختيار ندارد. بررسى گزارش هاى کارشناسى نشان دهنده اين نکته است که توليدات معدنى در ايران هم جهت با ذخاير کشور نيست و لازم است با افزايش سرمايه گذارى در بخش معدن، ايران به جايگاه ويژه خود در اين بخش دست يابد. به گفته کارشناسان، ايران يکى از 20 کشور دارنده ذخاير معدنى متنوع در دنيا است و با دارا بودن 60 نوع ماده معدنى، 53 ميليارد تن ذخاير اثبات شده معدنى را در اختيار دارد.بررسى گزارش تهيه شده توسط کارشناسان معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن نشان مى دهد که توليد ايران در بخش مواد معدنى در 5 سال اخير در 14 مورد افزايش و در 12 مورد کاهش داشته است. از نظر رتبه توليد نيز ايران در توليد 8 نوع ماده معدنى يکى از 10 کشور مطرح جهان است. براساس اين گزارش ايران با توليد 8/13 ميليون تن گچ در سال 2004 ميلادى نه تنها رشدى در حدود 30 درصد را طى 5 سال اخير تجربه کرده بلکه با دستيابى به سهم 1/14 درصدى از توليد جهانى، مقام دوم جهان را در اين بخش به دست آورده است. در توليد سولفور نيز کشور در سال 2004 با توليد 4/1 ميليون تن به رتبه ششم در دنيا دست يافته است. جايگاه ايران در توليد 3 ماده مهم معدنى باريت، آزبست و کروميت نيز در جهان هشتم است، حال آنکه در توليد پرليت و موليبدن با در اختيار داشتن جايگاه دهم دنيا به ترتيب 6/1 درصدى و 67/0 درصدى سهم را در اختيار دارد. در بين فلزات اساسى نيز ايران در سال 2004 با توليد 145 هزار تن مس ضمن در اختيار داشتن مقام شانزدهم دنيا حدود يک درصد سهم بازار دنيا را نيز داشته حال آنکه در توليد سرب با 28 هزار تن توليد، مقام هفدهم توليد جهان را در اختيار داشته است.
ايران همچنين در سال 2004 ميلادى با 80 هزار تن توليد روى، 82/0 درصد توليد کشور را در اختيار داشته و در توليد آلومينيوم نيز با توليد 181 هزار تن محصول، مقام بيست و چهارم جهان را در اختيار داشته است. در توليد زغال سنگ ايران با در اختيار داشتن مقام سى و دوم جهان، کمتر از 5/0 درصد سهم توليد دنيا را داشته است. ايران بدترين وضعيت را در بخش طلا داشته است به گونه اى که توليد طلاى ايران در سال 2004 به رغم رشد حدود 250 درصدى نسبت به سال 2002 حدود 04/0 درصد توليد جهان و مقام پنجاه و هفتم را در اختيار داشته است.
پايگاه ملى داده هاى علوم زمين

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :