توليد کنسانتره زغال سنگ در واحدهاى تحت پوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدنى ايران

۲۸ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۵ کد : ۱۰۷۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۱۰
در مدت مذکور ميزان کنسانتره زغال سنگ در شرکت زغال سنگ کرمان 256 هزار و...
ميزان توليد کنسانتره زغال سنگ در واحدهاى تحت پوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدنى ايران در پنج ماهه امسال در مجموع به 426 هزار و 955 تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزايش داشت. ميزان استخراج زغال سنگ نيز در پنج ماهه امسال برابر با 826 هزار و 498 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزايش داشت.
در مدت مذکور ميزان کنسانتره زغال سنگ در شرکت زغال سنگ کرمان 256 هزار و 330 تن و ميزان استخراج نيز برابر با 483 هزار و 712 تن بود، در شرکت زغال سنگ البرز شرقى نيز 134 هزار و 788 تن زغال سنگ توليد و 279 هزار و 752 تن استخراج شد و ميزان توليد شرکت زغال سنگ البرز مرکزى نيز 35 هزار و 837 تن و ميزان استخراج برابر با 63 هزار و 34 تن بود.گزارش مديريت توسعه و راهبردى سيستم هاى سازمان ايميدرو حاکى است، در يک ماهه مرداد 85 نيز توسط واحدهاى ياد شده در مجموع 89 هزار و 176 تن کنسانتره زغال سنگ توليد و 175 هزار و 288 تن زغال سنگ استخراج شده است. جدول زير گوياى عملکرد شرکت هاى زغال سنگ در مرداد 85 و پنج ماهه امسال و همچنين مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل است.
«معدن و توسعه»

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :