گستردگى بخش معدن در استان خراسان

۲۸ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۰ کد : ۱۰۷۷۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۳۶
توجه به اين امر که مرز بين فعاليتهاى خصوصى و دولتى ضرورى است، به دليل...
مهندس حسين زاده رئيس هيات مديره انجمن معادن و صنايع معدنى استان خراسان رضوى گفت: با توجه به گستردگى بخش معدن در استان خراسان و مظلوم واقع شدن اين صنعت نسبت به باقى صنايع، تدوين استراتژى کار آمد در بخش معدن که از موازى کارى جلوگيرى مى کند انجام شده است و در اين عرصه بايد به مزيتهاى استان توجه شود.وى در ادامه افزود: توجه به اين امر که مرز بين فعاليتهاى خصوصى و دولتى ضرورى است، به دليل اينکه بخش عمده سرمايه گذارى و اقتصاد معدنى در دست بخش دولتى در حاليکه از لحاظ آمارى بخش خصوصى سهم بيشترى را به خود اختصاص داده است، و حد و مرز براى هيچ کدام شناخته شده نيست نگاه بخش دولتى و خصوصى به اين مساله متفاوت است. وى براى مقايسه بهره ورى معدن با ساير بخشهاى اقتصادى به اين موارد اشاره نمود:
. يکى از مشکلات معدن که باعث پايين آمدن بهره ورى مى شود عدم جذب متخصصين در بخش معدن است.
. سختى شرايط کارهاى معدنى که ايجاب مى کند فرد در سختترين شرايط زندگى، پزشکى و ... فعاليت کند.
· نبود تکنولوژى روز دنيا
· نداشتن اطلاعات پايه در امر اکتشاف و ورود افراد غير متخصص در امر اکتشاف

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :