تلسکوپ قوى سوبارو در هاوايى

۲۸ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۶ کد : ۱۰۷۷۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۹
اين کهکشانها در 780 ميليون سال پيش بعد از يک انفجار بزرگ تشکيل شده اند رصد...

تلسکوپ قوى سوبارو در هاوايى دورترين کهکشانها را در موقعيت 12.88بيليون سال نورى کشف کرده است اين کهکشانها در 780 ميليون سال پيش بعد از يک انفجار بزرگ تشکيل شده اند رصد کردن اين کهکشانها با اين فاصله تقريبا مشکل است نه تنها بعلت مسافت بسيار طولانى آنها بلکه بخاطر فضاى تاريک پيرامونى و هيدروژن طبيعى که در پشت سر وجود دارد اين ستارگان فقط زمانى که در خارج از محدوده هيدروژن طبيعى قرار دارند عالم را روشن مى سازند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :