تعطيلى فعاليت بيش از 2400 معدن درچين

۲۸ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۴ کد : ۱۰۷۷۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۱۵
اين معادن از جمله مجموع 12 هزار و 990 معدنى هستند که به آنها دستور داده...
خبرگزارى رسمى چين امروز از اقدام دولت اين کشور در تعطيلى فعاليت بيش از 2400 معدن به منظور ريشه يابى علت عدم رعايت معيارهاى ايمنى و حوادث مرگبار در معادن اين کشور خبر داد. اين معادن از جمله مجموع 12 هزار و 990 معدنى هستند که به آنها دستور داده شده فعاليت امسال خود را به منظور بهبود معيارهاى ايمنى در صنايع معادن خطرناک اين کشور به حالت تعليق درآورند. هر معدنى که در بهبود معيارهاى ايمنى در دوره زمانى خاص ناکام بماند بنا بر اعلام سازمان امنيت کار معادن ذغال سنگ چين تعطيل خواهد شد. شوراى استانى چين اقدامات زيادى در سال جارى براى بهبود ايمنى در معادن اين کشور انجام داده است که از جمله آنها توقف عمليات غيرقانونى و تلاش براى قطع رابطه ميان مقامات محلى با مجريان معادن از جمله اين فعاليتها است.به مالکان معادن دستور داده شده از اول ژانويه 2006 به بعد براى مواقع وقوع حادثه مبلغى را به عنوان سپرده تضمين هاى ايمنى واريز کنند.اين سپرده براى پرداخت غرامت به خانواده قربانيان در صورت وقوع حادثه در نظر گرفته خواهد شد.
بنا بر دستور دولت چين، معادنى که توليد آنها 30 هزار تن در سال است موظف هستند يک ميليون يوآن معادل 12 هزار و 300 دلار سپرده بپردازند. اين ميزان براى معادن با توليد بيش از 60 هزار تن 5/1 ميليون يوآن تعيين شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :