500 انجمن تخصصى در زمينه صنعت و معدن در کشور فعال است

۲۸ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۷ کد : ۱۰۷۶۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۵۴
از اين تعداد 80 انجمن آنها در تهران و مابقى در ساير استانها و در زمينه هاى صنايع...

هم اکنون حدود 500 انجمن تخصصى در زمينه صنعت و معدن در کشور فعال است. آرمان خالقى، دبير و عضو شوراى مرکزى خانه صنعت و معدن ايران افزود: از اين تعداد 80 انجمن آنها در تهران و مابقى در ساير استانها و در زمينه هاى صنايع غذايى، فلزى، معدن، خودروسازى، پلا ستيک و خدمات فعاليت دارند. وى تصريح کرد: اين انجمنها در ساماندهى اشتغال، بهبود کيفيت کالا ها، افزايش صادرات، کمک به رشد توليد و حفظ محيط زيست تاثيرگذار هستند. دبير شوراى مرکزى خانه صنعت و معدن ايران گفت: به منظور حمايت از دست اندرکاران صنايع طرح جايگزينى ماليات بر مصرف به جاى ماليات بر ارزش افزوده کالا ها در دست پيگيرى قرار گرفته است. وى گفت: همچنين تک رقمى کردن سود تسهيلا ت بانکى در بخش صنعت و معدن، شناسايى مشکلا ت صنايع و ارايه راهکارهاى مناسب براى رفع اين مشکلا ت در اولويت کارى شوراى مرکزى خانه صنعت و معدن ايران قرار دارد.

کلید واژه ها: بوشهر


نظر شما :