<P dir=rtl><FONT size=2>بهره مندی از محیط زیست مطلوب در چشم انداز 20 ساله کشور وجود دارد</FONT></P>

۱۹ تیر ۱۳۸۳ | ۰۷:۱۷ کد : ۱۰۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۴۶
<P dir=rtl><FONT size=2>شبکه ملی" برای تشکلهای زیست محیطی یک ضرورت است که این شبکه با حمایت های دولت و اعتبارات کافی می تواند گسترش یابد و تخصصی و علمی قدم بردارد....</FONT></P>

بهره مندی از محیط زیست مطلوب در چشم انداز 20 ساله کشور وجود دارد که این امر تنها با مشارکت مردم و حضور آنها عملی می شود.
   دکتر"معصومه ابتکار" روز پنجشنبه در اولین مجمع عمومی نمایندگان تشکلهای زیست محیطی افزود: "شبکه ملی" برای تشکلهای زیست محیطی یک ضرورت است که این شبکه با حمایت های دولت و اعتبارات کافی می تواند گسترش یابد و تخصصی و علمی قدم بردارد.
   وی ادامه داد: تشکلهای زیست محیطی در تدوین سندهای استانی نقش داشته اند و یک نماینده رسمی در تدوین سند فرابخشی محیط زیست کشور دارند که باید بکشوند با ارایه نظرات اثر گذار و کارشناسی حضور فعال داشته باشند.
   رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تشکلهای زیست محیطی باید در برنامه های ملی، دیدگاهای خود را ارایه کنند و در جهت تدوین یک برنامه پنج ساله برای سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی بکوشند. 
 

  ابتکار افزود: باید در شبکه ملی سازمانهای غیر دولتی شاخص گذاری کنیم تا بتوان عملکرد آنها سنجیده و میزان پیشرفت آنهابررسی شود. 
 

  وی ادامه داد: تشکهای زیست محیطی باید فعالیتهای خود را در سطح فراگیر منطقه ای و محلی گسترش بدهند و در میان مردم جلب اعتماد کنند.
   رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کیفی بودن فعالیت سازمانهای غیر دولتی گفت: تشکلهای زیست محیطی از آنجا که مردمی هستندو داوطلبانه و خودجوش عمل می کنند دارای انگیزه قوی تری هستند و از کیفیت خدمات بیشتری
   برخوردارند. 

   وی تاکید کرد: تشکلهای غیر دولتی باید به مسایلی که می خواهند نسبت به آن انتقاد کنند اشراف کامل داشته باشد و تخصصی عمل کنند تا نظرات آنها مورد استناد قرار گرفته و پذیرفته شود.
   در پایان این مجمع دبیر تشکلهای زیست محیطی 28 استان و دبیران مناطق هفتگانه به پرسش و پاسخ در زمینه مشکلات خود با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پرداختند.

منبع: ایسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :