خشکسالى در قناتهاى نهبندان

۲۵ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۲ کد : ۱۰۷۰۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶۶
تداوم خشکسالى و از بين رفتن منابع آب زيرزمينى، 80درصد قنات هاى شهرستان...
تداوم خشکسالى و از بين رفتن منابع آب زيرزمينى، 80درصد قنات هاى شهرستان نهبندانرا خشکاند. رئيس اداره آب وفاضلاب روستايى نهبندان ميانگين بارندگى اينشهرستان در سال زراعى جارى را 37/5 ميليمتر عنوان کرد و گفت: به دليل خشکسالى هاىاخير، آب قنات‌ها از کيفيت و بهداشت مطلوب برخوردار نيست. نجفى زينلى افزود: از 100 روستاى نهبندان، آب رسانى به 90روستا ادامه دارد و بقيه روستاها به دليلکمبود تانکر ثابت در بلاتکليفى به سر مى برند. وى تانکرهاى آبرسان سيار را 5عدد و ظرفيت هريک را 12 هزار ليتر عنوان کرد و ادامه داد: از اين تعداد 2 دستگاهتانکر اجاره اى، 2 دستگاه متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستايى و يک تانکر از محلستاد حوادث غيرمترقبه است. نجفى زينلى اعتبارات اداره آب و فاضلاب روستايى درسال جارى را حدود 20 ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين مبلغ در اجراى پروژه هاىاحداث، نگهدارى، اجرا و آبرسانى سيار هزينه مى شود. وى از رشد 100درصدى اعتباراتاين اداره در سال جارى نسبت به سال گذشته خبر داد. وى با اشاره به حمل 240هزار ليتر آب به طور متوسط در روز، حفر چاه در دشت هاى پر آب و مطمئن مانند دهک،سمک، طبيس و فرارسيد على را به عنوان راهکار تامين آب پيشنهاد داد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى


نظر شما :