احتمال يافتن سيارات غول پيکر

۲۵ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۴ کد : ۱۰۷۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۴۰
آوى مَندِل از دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا و از نويسندگان اين مقاله علمى گفت...

يک ستاره شناس در يک مطالعه تازه نتيجه گيرى کرده است که سيارات مشابه زمين که حول ساير ستاره ها مى گردند احتمالا بسيار متداول تر از آن هستند که تصور مى شد. اکثر قريب به اتفاق سياراتى که تاکنون در اطراف ساير ستاره ها کشف شده اند از نوع غول هاى گازى مانند مشترى يا کيوان هستند که اين به دليل ضعف تکنيک هاى کنونى براى يافتن کرات کوچکتر در نقاط دور دست است. اما تحليلى توسط دانشمندان در آمريکا نشان مى دهد که يک سوم اين منظومه هاى حاوى سيارات غول پيکر همچنين ممکن است حاوى سياراتى مانند زمين باشند. به همين دليل احتمال يافتن سيارات غول پيکرى که نزديک به ستاره مادر مى گردند بيشتر است چرا که اثر جاذبه آنها بسيار مشخص تر است. تصور مى شود اين مشترى هاى داغ به هنگام تشکيل منظومه به سمت ستاره مرکزى کشيده شده باشند. در اين مرحله، منظومه اى که در حال تکامل است، آکنده از سيارک ها، اجرام يخى و سنگى و گاز در "صفحه (ديسک) پيش سياره اى" است. يک غول گازى که در داخل اين صفحه قرار داشته باشد تلاطم زيادى در آن ايجاد مى کند. اما اينکه اين پديده دقيقا چگونه بر تکامل منظومه اثر مى گذارد موضوع بحث و اختلاف نظر است. در گذشته محققان پيشنهاد کرده اند که مهاجرت غول هاى گازى به طرف ستاره مرکزى يا باعث مى شود مواد موجود در ديسک خورده شود يا به فضاى خارج پرت شود. آوى مَندِل از دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا و از نويسندگان اين مقاله علمى گفت: "مسلما پراکندگى وجود دارد، اما يکى از چيزهايى که مردم تاکنون به حساب نمى آوردند گاز فشرده اى بود که در اين ديسک هاى پيش سياره اى وجود داشت. اين گاز فراهم کننده نيرويى است که باعث حرکت سيارات عظيم الجثه به طرف مرکز منظومه مى شود اما همچنين از شدت پراکندگى و پخش شدن ذرات مى کاهد و اجازه مى دهد اين خاک و خاشاک در مدار ستاره مرکزى باقى بمانند." "آنها در مدارهاى پرهرج و مرج و اغلب بسيار پهن مى مانند؛ اما معمولا اگر براى ميليون ها سال در منظومه باقى بمانند، آرام مى گيرند و به مدارى مدور بازمى گردند و آنجا مى توانند با ساير اجرام ترکيب شوند و به شکل سيارات کامل در آيند."
منطقه مسکونى
محققان به سرپرستى شان ريموند از دانشگاه ايالتى کلورادو در بولدر مهاجرت غول هاى گازى در منظومه هاى در حال شکل گيرى را با کامپيوتر شبيه سازى کردند. آنها کار را با بيش از هزار جرم مجازى به اندازه ماه از جنس سنگ و يخ آغاز کردند و در حدود 200 ميليون سال تکامل سياره اى را شبيه سازى کردند. اين تيم نتيجه گيرى کرد که از هر سه منظومه شناخته شده تقريبا يکى مى تواند حاوى سيارات مشابه زمين در مناطق قابل سکونت منظومه يعنى در مدارهاى دورتر از مشترى هاى داغ باشد. ناحيه قابل سکونت منطقه اى از منظومه است که نه خيلى داغ است و نه خيلى سرد به طورى که آب در سطح کره نه بخار مى شود و نه منجمد، و مى تواند در حالت مايع باقى بماند. آوى مندل به سايت خبرى بى بى سى گفت: "شبيه سازى هاى ما نشان مى دهد که مى توانيد يک سياره غول پيکر را همانجا که مشترى در منظومه ما قرار دارد شکل بدهيد و آن را به بخش هاى داخلى تر منظومه به حرکت در آوريد. سياراتى مانند زمين هنوز مى توانند در خارج از آن (بيرون مدار غول ها) شکل بگيرند - البته به شرطى که خيلى به سيارات غول پيکر نزديک نشوند. اگر خيلى نزديک شويد، غول گازى مواد را به سمت بيرون پراکنده خواهد کرد. اما اگر به اندازه کافى دور باشيد، مواد (موجود در ديسک) مى توانند به کرات بدل شوند."اين محققان مى گويند که سيارات مشابه زمين در مناطق قابل سکونت در حضور مقدار زيادى آب شکل مى گيرند. اگر اين نظريه درست باشد در آن صورت احتمال آنکه سيارات شبيه به زمين که در مناطق قابل سکونت دور مى زنند پوشيده از اقيانوس ها باشند بيشتر مى شود؛ که همه عناصر ضرورى براى پيدايش حيات را فراهم مى آورد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :