فرسايش خاک براى ايران يک بحران جدى است

۲۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۹ کد : ۱۰۶۹۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۲
اين فرسايش خاک براى ايران يک بحران جدى است و ايران از مديريت بحران در بخش...
رئيس موسسه حفاظت خاک کشور گفت: «فرسايش خاک براى ايران يک بحران جدى است و بايد از مديريت بحران در بخش فرسايش خاک به سمت "مديريت ريسک" گام برداريم.» فرسايش خاک در ايران سه برابر متوسط فرسايش خاک در قاره آسيا است. جهانگير پورهمت رئيس موسسه حفاظت خاک و آبخيزدارى کشور گفت: «اين فرسايش خاک براى ايران يک بحران جدى است و ايران از مديريت بحران در بخش فرسايش خاک بايد به سمت "مديريت ريسک" گام بردارد.» وى تصريح کرد: «منابع خاک کشور طى صدها هزار سال در کشور تشکيل مى‌شود و اين معادل صدها هزار هکتار از زمينهاى کشاورزى است که بايد احيا شود.» رئيس موسسه حفاظت خاک و آبخيزدارى ايران اظهار داشت: «متاسفانه در اغلب حوضه‌هاى آبخيز کشور، فرسايش خاک به علت وجود سيلاب‌ها و شرايط اقليمى صورت مى‌گيرد.»پورهمت افزود: «انجام عمليات‌هاى مکانيکى در بالا دست سدها، فقر پوشش گياهى، شخم‌هاى نامناسب موجب فرسايش خاک در تمامى نقاط کشور خواهد شد.»وى گفت: «در ايران متاسفانه به دو مقوله تشديد کننده فرسايش خاک، سيلاب‌ها و خشکسالى‌ها و لزوم اقدامات پيشگيرانه توجه جدى نشده است.»پورهمت اظهار داشت: «مهمترين عامل تخريب و فرسايش خاک در ايران عوامل انسانى است چرا که ‌تحقيقات نشان مى‌دهد طبيعت در يک فرآيند به تعادل مى‌رسد.»به گفته وى دخالت انسان در طبيعت، جاده‌سازى، کاهش مراتع و پوشش گياهى و ساخت و سازهاى مسکونى از جمله عوامل تخريب و فرسايش خاک توسط نيروى انسانى است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :