تشخيص ستاره و سياره بودن اجرام

۲۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۴ کد : ۱۰۶۸۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۳۱
با تحقيقات بيشتر در مورد اين سيستم دو گانه معلوم شد که فاصله کوتوله همجوار...

تلسکوپ فضائى هابل به کمک اخترشناسان مى آيد تا به آنها در تشخيص ستاره و سياره بودن اجرام کمک کند اين تلسکوپ از کوتوله اى در جوار يک ستاره عکسبردارى کرد. اين کوتوله معروف به CHXR 73B مى باشد جرم آن در حدود 12 برابر سياره مشترى و ستاره اى ناقص يا کوتوله اى قرمز مى باشد.با تحقيقات بيشتر در مورد اين سيستم دو گانه معلوم شد که فاصله کوتوله همجوار و ستاره 200 برابر بيشتر از فاصله زمين تا خورشيد است. بنابراين اخترشناسان تصور نمى کنند که اين دو ساختارى مشابه داشته باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :