نيرومندتر شدن گردبادها و طوفانها با انتشار گازهاى گلخانه اى

۲۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۹ کد : ۱۰۶۸۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۷
نتايج تحقيقى که سال قبل منتشر شد، نشان داد شمار گردبادهاى سهمگين که در...
نيرومندتر شدن گردبادها و طوفانها با انتشار گازهاى گلخانه اى

بر اساس تحليل هاى جديد، نيرومندتر شدن گردبادها و طوفانها با انتشار گازهاى گلخانه اى توسط بشر ارتباط دارد. دانشمندان محاسبه کرده اند که دليل دو سوم افزايش دماى آب درياها که به عنوان عامل شکل گرفتن گردبادها شناخته مى شود، انتشار گازهاى ناشى از توليدات و فعاليت هاى بشر است. نتايج تحقيقى که سال قبل منتشر شد، نشان داد شمار گردبادهاى سهمگين که در رده هاى چهارم و پنجم از دسته بندى پنج گانه گردبادها قرار مى گيرند، در دهه هاى اخير به طرز بى سابقه اى افزايش يافته است. البته دانشمندان ديگرى مى گويند ممکن است در ثبت تاريخى طوفان ها اشتباه رخ داده باشد. شکل گيرى طوفان ها با افزايش دماى سطح آب درياها مرتبط است و آب هاى گرم تر بيشتر به ايجاد طوفان کمک مى کنند. در دو سال گذشته پژوهش هاى مختلفى درباره امکان ارتباط گازهاى گلخانه اى که توسط بشر توليد مى شوند در ايجاد گردبادهاى قوى صورت گرفته است. در آخرين تحقيق انجام شده از 22 مدل کامپيوترى براى شبيه سازى رابطه بين افزايش دماى سطح دريا وافزايش دماى جهان استفاده شد.
نقطه اوج
در ژوئيه سال گذشته، کرى امانوئل از انستيتوى تکنولوژى ماساچوست، تحقيقى را منتشر کرد که نشانگر افزايش سرعت باد و رها سازى انرژى در طوفان هاى ارزيابى شده در آتلانتيک جنوبى و شمال اقيانوس آرام از اواسط دهه هفتاد ميلادى تا کنون بود. چند ماه بعد پيتر وبستر از انستيتوى تکنولوژى جورجيا بررسى خود از فراوانى طوفان هاى سهمگين را منتشر کرد. در اين بررسى آمده بود که در طول دوره پانزده ساله 1975 تا 1989 صد و هفتاد و يک طوفان سهمگين که در رده بندى شدت طوفان ها در رده چهارم يا پنجم قرار داشتند رخ داده است در حالى که در دوره پانزده ساله 1989 تا 2004 اين ميزان به 269 مورد رسيده است. او در آن زمان به بى بى سى گفت که تصور مى کند افزايش شدت طوفان ها با افزايش دماى سطح درياها مرتبط باشد که خود تابعى از افزايش دماى جهان است. سپس در ژوئن امسال، کوين ترنبرس از مرکز ملى تحقيقات جوى ايالات متحده آمريکا وضعيت استثنايى گردبادهاى فصلى آتلانتيک شمالى را مورد تحليل قرار داد. براساس يافته هاى او، دماى سطح آب آتلانتيک شمالى 0.9 درجه سانتيگراد بالاتر از حد معمول بود و با مقايسه با آن ساير نواحى اين اقيانوس نتيجه گرفت که گازهاى گلخانه اى منتشر شده توسط بشر عامل نيمى از اين افزايش دما بوده است. يک گروه از محققان مى گويند با 84 درصد اطمينان مى توان گفت، فعاليت هاى بشر براى مداخله در محيط زيست حداقل در 67 درصد موارد سبب افزايش دماى سطح درياها شده است.
زمان طوفانى
شک و ترديد درباره قدرتمند تر شدن طوفان ها در دهه هاى اخير به زمان به کار گيرى ابزارهاى نوين براى ارزيابى آب و هوا بازمى گردد. ماهواره هاى تجسسى تنها از 35 سال پيش آغاز به کار کرده اندجوليان همينگ از مرکز هواشناسى بريتانيا مى گويد: هميشه درباره ميزان نيرومندى گردبادها بحث هايى وجود داشته است. او همچنين بر پيچيده بودن رابطه افزايش دماى سطح آب با شکل گيرى طوفان هاى موسمى تاکيد مى کند. ناظران سخت گيرتر همچنين معتقدند شبيه سازيهاى کامپيوترى هنوز کامل نيستند. آنها مى گويند در جهان واقع، ما با يک موقعيت ژئوفيزيک کنترل نشده روبرو هستيم. اينکه فعاليت هاى بشر سبب تغييرات شيميايى در ترکيب جو زمين شده است نيز موضوعى است که بايد مورد بررسى بيشتر قرار گيرد. دانشمندان پس از مواجهه با طوفان هاى مهيبى چون کاترينا در تلاش هستند تا عوامل موثر بر نيرومندى گردبادها را شناسايى کنند.

کلید واژه ها: اردبیل


نظر شما :