فولاد کردستان تا پايان برنامه چهارم به بهره‌بردارى خواهد رسيد

۲۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۶ کد : ۱۰۶۸۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۴
هم اکنون کارخانه ذوب آهن کردستان با ظرفيت 70 هزار تن فعال است در حالي...
در صورت حل مشکل مالى کارخانه فولاد کردستان اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه به بهره‌بردارى خواهد رسيد. عبدالفتاح حسامى ‌ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان کردستان ـ در خصوص مشکل مالى ايجاد شده براى کارخانه ذوب آهن کردستان اظهار کرد: اين مشکل هنوز برطرف نشده البته رييس سازمان توسعه معادن قول ايجاد يک کارخانه فولاد 500 هزار تنى را تا پايان برنامه چهارم توسعه در استان داده است.
وى ادامه داد: هم اکنون کارخانه ذوب آهن کردستان با ظرفيت 70 هزار تن فعال است در حالى که توليد با اين رقم پايين توجيه اقتصادى ندارد و حتى توليد با ظرفيت کمتر از 650 هزار تن نيز صرفه اقتصادى نخواهد داشت. وى ادامه داد: البته زيربناهاى لازم در اين طرح براى توليد 250 هزار تنى طراحى شده بود.
وى با اشاره به وجود ذخاير غنى سنگ آهن در استان کردستان گفت: اين در حاليست که کردستان جزو هشت استان انتخاب شده در طرح جامع فولاد براى ايجاد کارخانه فولادى لحاظ نشده است.وى ذخيره پيش‌بينى شده سنگ آهن را در استان کردستان حدود 54 ميليون تن عنوان کرد و گفت: امسال حدود 5/1 ميليارد تومان جهت سرمايه‌گذارى در معادن سنگ آهن کردستان پيش‌بينى شده که به اين ترتيب با توسعه فعاليت‌هاى اکتشافى ميزان ذخاير سنگ آهن کردستان افزايش خواهد يافت.
وى ميزان استخراج ساليانه سنگ آهن را در شرايط فعلى در استان کردستان 150 هزار تن بيان کرد و افزود: اين ميزان تا پايان سال به بيش از 200 هزار تن خواهد رسيد.حسامى‌ ادامه داد: با توجه به ذخاير موجود در استان کردستان امکان تامين سنگ آهن موردنياز براى يک کارخانه يک ميليون تنى فولاد وجود دارد.
وى در ادامه همچنين با اشاره به سرمايه‌گذارى 250 ميليون دلارى صورت گرفته در بخش معادن کردستان توسط سرمايه‌گذاران خارجى گفت: از سال 80 تاکنون حدود دو هزار ميليارد تومان پيشنهاد سرمايه‌گذارى از سوى بخش خصوصى در زمينه صنعت و با پيش‌بينى اشتغالزايى حدود 50 هزار نفر صورت گرفته و تاکنون طرح‌هايى با اعتبار حدود 670 ميليون دلار به بانک‌ها معرفى شده است.
وى ادامه داد: تاکنون تعدادى طرح با ارزش 350 ميليون دلار در بانک‌ها مصوب شده و حدود 450 ميليون دلار نيز به تصويب وزارت صنايع و معادن رسيده است ولى تاکنون تنها 23 ميليون دلار گشايش اعتبار صورت گرفته است.وى با اشاره به سرمايه‌گذارى 228 هزار ميليارد ريالى صورت گرفته در بخش صنعت در کل کشور تصريح کرد: اين رقم در استان کردستان 1/1 هزار ميليارد ريال بوده در حالى که اگر در کردستان نيز به اندازه استان‌هاى ديگر سرمايه‌گذارى صورت مى‌گرفت بايد حدود 38 هزار نفر در بخش صنعت استان فعال باشند در حالى که اين رقم هم اکنون تنها 10 هزار نفر است.
وى در ادامه با اشاره به بهره‌بردارى هفت طرح صنعتى هم زمان با هفته دولت در استان کردستان گفت: کارخانه توليد لبنيات پاستوريزه، کارخانه توليد پنجره‌هاى پى‌وى‌سى و طرح توليد نوارهاى منسوج در شهرستان سقز و طرح توليد انواع بطرى‌هاى مواد مصرفى، طرح بازيافت ضايعات پلاستيکى و پروژه توليد لوله‌هاى پلى اتيلنى در شهرستان قروه از جمله اين طرح‌ها است. وى افزود: طرح برش ورق‌هاى فلزى در شهرستان سنندج نيز طى هفته دولت به بهره‌بردارى رسيد.وى ادامه داد: بهره‌بردارى طرح‌هاى با سرمايه‌گذارى بيش از 40 ميليارد تومان در زمان سفر هيات دولت به استان کردستان صورت خواهد گرفت.
ايسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :