معدن باستانى "پوزه پلنگى" دشستان تا آستانه تخريب پيش رفت

۲۱ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۵ کد : ۱۰۶۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۸۹
اين معدن در ارتفاعات "گيسکان" و حدود 12 کيلومترى کاخ بردک سياه واقع در شهرستان...
معدن باستانى "پوزه پلنگى" دشستان که از معادن سنگ مورد استخراج در دوره هخامنشيان بوده و سنگ هاى کاخ "بردک‌سياه" يکى از بناهاى سلطنتى دوران هخامنشى، از اين معدن استخراج مى شده، در هفته هاى ابتدايى سال به دليل عمليات حفارى کارخانه سيمان بوشهر تا آستانه تخريب پيش رفت.
اين معدن در ارتفاعات "گيسکان" و حدود 12 کيلومترى کاخ بردک سياه واقع در شهرستان دشستان قرار دارد و با وجود عکس ها و نشانى هايى که "محى الدين جعفرى" کاشف معدن در اختيار کارشناسان ميراث فرهنگى بوشهر قرار داده بود تا هفته ها از نظرها پنهان مانده بود.مطالعات "ماکروسکپى" و "ميکروسکپى" انجام شده روى نمونه سنگ هاى اين معدن در آزمايشگاه دانشگاه شهيد بهشتى به وضوح نشان مى دهد بخش بزرگى از معمارى سنگى و ته ستون هاى کاخ بردک سياه با استفاده از سنگ هاى اين معدن ساخته شده اند و اين موضوع اهميت و ارزش فرهنگى اين معدن را مى افزايد. پيگيرى هاى خبرى ميراث خبر براى نجات اين معدن ادامه مى يابد اما هنوز معدن از چشم هاى "تيزبين" کارشناسان ميراث فرهنگى بوشهر پنهان مانده است. برخى کارشناسان و باستان شناسان چون دکتر "احسان يغمايى" ،سرپرست کاوش در کاخ بردک سياه با مشاهده نمونه سنگ ها اعلام مى کنند اين معدن به لحاظ ارزش تاريخى از معدن سنگ "مجدآباد" مرودشت که سنگ هاى تخت جمشيد از آن استخراج شده نيز بيشتر است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :