طى 5 سال اخير توليد مواد معدنى ايران در14 مورد افزايش و 12 مورد کاهش داشته است

۲۱ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۵ کد : ۱۰۶۶۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۹
براساس گزارش کارشناسان معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن، توليد ايران...

براساس گزارش کارشناسان معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن، توليد ايران در بخش مواد معدنى طى پنج سال اخير در 14 مورد افزايش و در 12 مورد کاهش داشته است. به گزارش خبرنگار موج و به گفته کارشناسان، ايران يکى از 20 کشور دارنده ذخاير معدنى متنوع در دنيا است و با دارا بودن 60 نوع ماده معدنى، 53 ميليارد تن ذخاير اثبات شده معدنى را در اختيار دارد. بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که ايران اگرچه در سال هاى اخير با رشد توليد در بخش معادن مواجه بوده است اما هنوز سهم قابل توجهى از توليدات جهانى را در اين بخش در اختيار ندارد. گزارش هاى کارشناسى نشان مى دهد که توليدات معدنى در ايران هم جهت با ذخاير کشور نيست و لازم است با افزايش سرمايه گذارى در بخش معدن، ايران به جايگاه ويژه خود در اين بخش دست يابد. اين گزارش مى افزايد: ايران در توليد هشت نوع ماده معدنى يکى از 10 کشور مطرح جهان است.
بنابراين گزارش ايران با توليد 8/13 ميليون تن گچ در سال 2004 ميلادى نه تنها رشدى در حدود 30 درصد را طى پنج سال گذشته تجربه کرده بلکه با دستيابى به سهم 1/14 درصدى از توليد جهانى، مقام دوم جهان را در اين بخش به دست آورده است. در توليد سولفور نيز کشور در سال 2004 با توليد 4/1 ميليون تن به رتبه ششم در دنيا دست يافته است. گزارش معدن و توسعه مى افزايد: جايگاه ايران در توليد سه ماده مهم معدنى باريت، آزبست و کروميت نيز در جهان هشتم است، حال آنکه در توليد پرليت و موليبدن با در اختيار داشتن جايگاه دهم دنيا به ترتيب 6/1 درصدى و 67/0 درصدى سهم را در اختيار دارد. در بين فلزات اساسى نيز ايران در سال 2004 با توليد 145 هزار تن مس ضمن در اختيار داشتن مقام شانزدهم دنيا حدود يک درصد سهم بازار دنيا را نيز داشته حال آنکه در توليد سرب با 28 هزار تن توليد، مقام هفدهم توليد جهان را در اختيار گرفته است. ايران همچنين در سال 2004 ميلادى با 80 هزار تن توليد روى، 82/0 درصد توليد کشور را در اختيار داشته و در توليد آلومينيوم نيز با توليد 181 هزار تن محصول، مقام بيست و چهارم جهان را در اختيار داشته است. در توليد زغال سنگ، ايران با در اختيار داشتن مقام 32 جهان، کمتر از پنج درصد سهم توليد دنيا را داشته است. خاطرنشان مى شود: ايران بدترين وضع را در بخش طلا داشته است به گونه اى که توليد طلاى ايران در سال 2004، به رغم رشد حدود 250 درصدى نسبت به سال 2002 حدود 04/0 درصد توليد جهان و مقام پنجاه و هفتم را در اختيار داشته است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :