بزرگترين آتشفشان اروپا فوران نمود

۲۰ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۷ کد : ۱۰۶۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۷۲
فوران اين آتشفشان باعث شد که گدازه ها از درون کراتر به بيرون سرازير شوند....

بزرگترين آتشفشان اروپا فوران نمود و نمايش رنگين جالبى را بوجود آورد. گدازه ها از کراتر جنوب شرقى کوه اتنا به بيرون فوران نمودند و فوران اين آتشفشان باعث شد که گدازه ها از درون کراتر به بيرون سرازير شوند. اين فوران در حدود 8/2 کيلومترى بالاتر از سطح دريا روى داد و محققين اعلام کردند که اين فوران هيچ خطرى براى ساکنين اطراف آتشفشان در بر ندارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :