گرمايش زمين به سرعت به مقطعى نزديک مى شود

۲۰ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۷ کد : ۱۰۶۳۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۲
دانشمندان دست اندر کار "پروژه اروپايى" که با نمونه بردارى از اعماق سفره يخى قطب...
دانشمندان در کنفرانسى در بريتانيا مى گويند که روند گرمايش زمين به سرعت به مقطعى نزديک مى شود که ديگر امکان متوقف کردن آن وجود نخواهد داشت.
دانشمندان دست اندر کار "پروژه اروپايى" که با نمونه بردارى از اعماق سفره يخى قطب جنوب درباره ميزان دى اکسيد کربن تحقيق مى کنند يافته هاى خود را در اين کنفرانس که در شهر نورويچ برگزار مى شود تشريح کرده اند.آنها نشان داده اند که ميزان دى اکسيد کربن، که يکى از عمده ترين گاز هاى گلخانه اى است، اکنون از هر زمان ديگر در 800 هزار سال گذشته بسيار بيشتر است. آنها نتيجه گرفته اند که اگر گرمايش زمين با سرعت فعلى ادامه يابد ممکن است تنها يک دهه طول بکشد تا اين روند به نقطه غيرقابل بازگشت برسد. دکتر اريک وولف، از مرکز مطالعات قطب جنوب بريتانيا، به اين کنفرانس گفت که خوفناک ترين نکته در يافته هاى آنها سرعت تغييرات آب و هوايى است.اين تحقيقات بر مطالعه حباب هاى به تله افتاده هوا در يک هسته يخى 2/3 کيلومترى که از اعماق سفره يخى قطب جنوب استخراج شده استوار است.اين بلندترين و عميق ترين هسته اى است که تاکنون از قطب استخراج شده است.دانشمندان اين پروژه مى گويند محتويات اين نمونه يخى نشان مى دهد که انسان احتمالا درحال دامن زدن به تغييرات جوى خطرناک است.دکتر اريک وولف گفت: "نقطه نظر من اين است که در اين هسته يخى هيچ چيزى نيست که باعث شود نفس راحتى بکشيم .هيچ شاهدى نيست که نشان دهد زمين خود به خود مشکل افزايش دى اکسيد کربن را حل خواهد کرد. اين هسته يخى نشان مى دهد که افزايش دى اکسيد کربن بدون شک باعث تغييرات جوى خطرناکى خواهد شد." برش هايى از تاريخ
اين هسته يخى از ناحيه اى از قاره سفيد موسوم به "گنبد کنکورديا" استخراج شده است.اين نمونه توسط "پروژه اروپايى براى هسته بردارى يخى در قطب جنوب" که کنسرسيومى متشکل از 10 کشور است حفارى شده است.ارزش اين ستون يخى براى دانشمندان در حباب هاى ريز هوا که در طول هزاران سال انباشت برف در آن به تله افتاده نهفته است. هر برش از اين برف فشرده حاوى رکورد لحظه اى در تاريخ زمين است و به اندازه گيرى مستقيم شرايط گذشته محيط زيست کمک مى کند.دانشمندان نه تنها مى توانند ميزان تراکم دى اکسيد کربن و متان - دو گاز عمده اى که انسان توليد مى کند و عامل گرمايش زمين شناخته مى شود - را در اين برش ها ببينند، بلکه همچنين مى توانند دما را نيز با کمک اين نمونه ها اندازه بگيرند.
سرعت 'ترسناک'
نتايج اوليه مطالعه به روى اين هسته يخى ابتدا در سال هاى 2004 و 2005 منتشر شده بود که جزئيات رويدادهايى به قدمت به ترتيب 440 هزار سال و 650 هزار سال را تشريح مى کرد.دانشمندان اکنون مطالعه اين ستون يخى را کامل کرده اند که 150 هزار سال بر قدمت مراحل قبلى مى افزايد.تصوير حاصله همان است: افزايش يا کاهش دى اکسيد کربن با افزايش يا کاهش دما نسبت مستقيم دارد.دکتر وولف توضيح داد: "هسته هاى يخى ضرباهنگ طبيعى آب و هواى زمين در طول 800 هزار سال گذشته را آشکار مى کنند. هر وقت ميزان دى اکسيد کربن تغيير کرده، آب و هوا نيز همراه با آن تغيير کرده است. در طول 200 سال گذشته، فعاليت انسانى، دى اکسيد کربن را به وراى محدوده طبيعى افزايش داده است."وى افزود "نکته ترسناک"، سرعت تغيير روى داده در ميزان تراکم CO2 است. در اين هسته، سريعترين ميزان افزايش مشاهده شده 30 پاره در ميليون (پى پى ام) براساس حجم طى تقريبا هزار سال بوده است.اما آخرين بارى که افزايشى معادل 30 پى پى ام مشاهده شده در تنها 17 سال روى داده است. ما واقعا در وضعيتى هستيم که نمى توانيم آن را با هيچ زمانى در رکوردهايمان مقايسه کنيم."

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :