فضاپيماى ناسا به پژوهشگران در مشاهده فعاليت هاى آنسوى خورشيد کمک مى کند

۱۴ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۱ کد : ۱۰۶۰۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۷۳
پژوهشگران ناسا با استفاده از رصدخانه خورشيدى و خورشيد کره اى يا سوهو...

پژوهشگران ناسا با استفاده از رصدخانه خورشيدى و خورشيد کره اى يا سوهو (SOHO) روش تازه اى براى مشاهده خورشيد و آن سوى اين ستاره ايجاد کردند.طبق اطلاعيه رسمى ناسا در تاريخ 9 اکتبر، آنسوى خورشيد از زمين قابل مشاهده نيست، بنابراين با استفاده از روش هاى عادى نمى توان آن را رصد کرد.سوهو يک پروژه مشترک بين سازمان فضايى اروپا و ناسا است.فيل شرر، دانشمندان اسپانسر شده از طرف ناسا از دانشگاه استانفورد در کاليفرنيا، گفت، "اين روش جديد امکان هشدار زودهنگام در مورد توفان هاى مغناطيسى که در آنسوى خورشيد تشکيل مى شوند و ممکن است با گردش خورشيد به اين سمت بچرخند و خطرى متوجه زمين کنند را ميسر مى سازد."توفان هاى مغناطيسى که از فعاليت هاى شديد خورشيدى شکل مى گيرند باعث اختلال در سيستم هاى ماهواره اى، ارتباطات راديويى، شبکه هاى برق رسانى و ديگر سيستم هاى الکترونيکى در روى زمين مى شوند. هشدار زودهنگام به برنامه ريزها فرصت مى دهد که خود را براى چنين اختلال هايى آماده کنند.خورشيد هر 27 روز يکبار به دور خود مى چرخد - از ديد زمين - و اين بدين معنى است که فعاليت هاى خورشيدى در آنسوى اين ستاره پيش از اين قابل تشخيص نبودند. بسيارى از توفان ها در دسته هايى از لکه هاى خورشيدى – يا مناطق فعالتشکيل مى شوند؛ مناطقى که تجمع ميدان هاى مغناطيسى در آن بسيار زياد است.روش هاى جديد رصد، از دستگاه تصويرنگارى دوپلر مايکلسون (MDI) جهت رديابى امواج صوتى که در درون خورشيد طنين مى اندازند براى ايجاد تصويرى از آنسوى خورشيد استفاده مى کند.خورشيد مملو از امواج صوتى بسيار گوناگون است که به علت جريان همرفتى (جوشنده) گازها در لايه هاى سطحى آن بوجود مى آيند.روش تصويرنگارى آنسوى خورشيد، امواج صوتى را که در هر يک از نواحى کوچک آنسوى خورشيد پديد مى آيد را با آنچه که انتظار رسيدنش در همان منطقه کوچک بخاطر امواج ايجاد شده در اينسوى خورشيد است، مقايسه مى کند.فعاليت هاى شديد به اين دليل آشکار مى شوند که ميدان هاى مغناطيسى قوى امواج صوتى را شتاب مى بخشند. اين تفاوت زمانى آشکار مى شود که امواج صوتى برخاسته از اينسوى خورشيد و امواج صوتى برخاسته از آنسوى خورشيد با يکديگر هماهنگ نيستند.روش استفاده از امواج صوتى، جهت مطالعه آنسوى خورشيد، لرزه شناسى خورشيدى نام دارد، و شبيه روش هاى لرزه شناسى است که روى زمين جهت مطالعه درون زمين استفاده مى شوند.شرر اظهار داشت، "روش اوليه تصويرنگارى آنسوى خورشيد فقط امکان مشاهده نواحى مرکزى را ميسر مى ساخت، يعنى در حدود يک چهارم تا يک سوم کل مساحت آنسوى خورشيد را." او اضافه کرد، "روش جديد امکان مشاهده تمام مساحت آنسوى خورشيد را ميسر ساخته است، منجمله دو قطب آن را."شرر پروژه اى را آغاز کرد تا با استفاده از اين روش جديد تصوير کاملى از آنسوى خورشيد از داده هاى جمع آورى شده در آرشيو MDI پس از سال 1996 تهيه کند. وى اين پروژه را در دسامبر 2005 به پايان رساند.داگلاس بايسکر، از مرکز محيط فضايى سازمان ملى اقيانوس شناسى و هواشناسى در کلورادو، گفت، "با آلبوم عکس جديدى که از سال 1996 تا کنون از آنسوى خورشيد تهيه کرده ايم، مى توانيم خصوصيات مناطق فعال را شناسايى کنيم."

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :