بزرگترين انقراض موجودات در تاريخ زمين احتمالا ناشى از انتشار گازهاى سمى آتشفشانى بوده است.

۱۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۶ کد : ۱۰۵۵۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۴
اين به اصطلاح "انقراض انبوه" که 250 ميليون سال قبل روى داد بيش از دو سوم...

اين به اصطلاح "انقراض انبوه" که 250 ميليون سال قبل روى داد بيش از دو سوم خزندگان و گونه هاى مختلف دوزيستان را نابود کرد.اما آن حادثه در عين حال فراهم آورنده زمينه مساعد براى پيدايش دايناسورها بود که براى 185 ميليون سال بعد بر زمين حکومت کردند.شواهد تازه با مطالعه ملکول هايى که در صخره هاى تشکيل شده در دوران انقراض کشف شده، به دست آمده است.ساير نظريه هايى که براى توضيح آن انقراض ارائه شده شامل برخورد يک سيارک به کره زمين و ديگرى انتشار گسترده گاز متان از اعماق درياها مى شود.دانشمندان از قبل مى دانستند که انقراض پايان دوره پرمين (Permian يکى از دوره هاى زمين شناسى) با فوران هاى عمده آتشفشانى همزمان بود. آن فوران ها باعث به راه افتادن بزرگترين جريان گدازه ها در تاريخ زمين شد که پهنه هاى وسيعى از خشکى که اکنون سيبرى است را پوشاند.'بحران خاک'اکنون تحليل مجموعه منحصر به فردى از ملکول ها که در صخره هاى کوه هاى دولومايت در ايتاليا کشف شده، تاثير زيست محيطى آن فوران ها را روشن مى کند.اين ملکول ها بازمانده پليساکارايدها -متشکل از ملکول هاى شکر- که در نباتات و خاک به وفور پيدا مى شود، هستند. با اين حال اين صخره ها بقاياى رسوبات دريايى هستند.ترايلوبايت ها يکى از موجوداتى بودند که در آن دوران منقرض شدند تجزيه شيميايى صخره ها نشان داد که ملکول هاى شکر از خشکى ها نشات مى گيرند که مويد اين نظريه است که فرسايش گسترده خاک آنها را شستشو داده و به درياها برده است.نويسندگان اين مقاله در نشريه "ژئولوژى" معتقدند که گازهاى آتشفشانى منتشره از آن فوران ها باعث تخليه لايه حفاظتى اوزون در جو زمين شده و خشکى ها و آب ها را اسيدى کرده و گياهان را از ميان برده است.در نتيجه خاک سست و شسته شده و به اقيانوس هاى مجاور منتقل شده است.وجود خاک در اقيانوس ها نور آفتاب را مسدود کرده و اکسيژن آب را تخليه کرده است. تجزيه و تحليل مواد شيميايى صخره ها دلالت بر آن دارد که در پى بروز به اصطلاح "بحران خاک" در خشکى ها، اکوسيستم دريايى زير فشارهاى ناشى از تغييرات محيطى متلاشى شد.حيات در اقيانوس ها زايل شد و يک فاجعه جهانى را تکميل کرد.دکتر مارک سفتون از "کالج امپريال لندن" گفت: "علت انقراض پايان دوره پرميان به شدت جنجال آفرين بوده است. ما نشان داديم که اکوسيستم خشکى ها اول صدمه ديد."او افزود: "ماهيت قاره اى آن رويداد دلالت مى کند که ناشى از پديده اى در اتمسفر زمين بوده است. داده هاى منحصر به فرد شيميايى نشان مى دهد که اتفاقى سريع و فاجعه بار در خشکى ها روى داد."اين تحقيقات توسط تيمى بين المللى از بريتانيا، هلند و آمريکا انجام شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :