ساخت کارخانه توليد کنسانتره آهن سنگان خواف واقع درخراسان رضوى، آغاز شد

۱۲ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۴ کد : ۱۰۵۵۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵۸
تاکنون کارهاى زيربنايى ساخت کارخانه 22 درصد پيشرفت فيزيکى داشته و کار تجهيز...
کار ساخت کارخانه توليد کنسانتره آهن سنگان خواف واقع درخراسان رضوى، آغاز شد. ظرفيت توليد کارخانه کنسانتره آهن سنگان خواف سالا نه دو ميليون و 600 هزار تن خواهد بود. احمدعلى هراتى نيک معاون وزير صنايع و معادن، افزود: تاکنون کارهاى زيربنايى ساخت کارخانه 22 درصد پيشرفت فيزيکى داشته و کار تجهيز کارگاه و خاکبردارى از هفته آينده شروع مى شود. مديرعامل سازمان صنايع و معادن بنياد جانبازان و مستضعفان نيز گفت: اين بنياد براساس اجراى اصل 44 قانون اساسى، ساخت پروژه کارخانه توليدکنسانتره آهن خواف و مجتمع توليد و احياى فولا در تربت حيدريه را به عهده گرفت. کيانى افزود: بسترسازى دولت در تامين آب، برق صنعتى، گاز و راه آهن، ما را ترغيب کرد تا سه هزار ميليارد ريال در منطقه سنگان خواف سرمايه گذارى کنيم. وى اعلا م کرد: حدود يک هزار ميليارد ريال صرف خريد ماشين آلا ت از داخل کشور مى شود و مابقى ماشين آلا ت مورد نياز را مجبوريم از خارج کشور بخريم. وى گفت: تاکنون 80 درصد کارهاى زيربنايى، تهيه نمونه از توده هاى معدنى و آزمايش آنها 95 درصد مشاوره صنعتى و 75 درصد کار تهيه اسناد مناقصه طرح به پايان رسيده است. وى با بيان اينکه با اجراى طرح فوق براى حدود سه هزار نفر اشتغالزايى مى شود، افزود: اميدواريم بتوانيم ظرفيت توليد کارخانه را از 2/6 ميليون تن به سه ميليون تن کنسانتره آهن در سال افزايش دهيم. استاندار خراسان رضوى هم گفت: براى توسعه عمرانى، فرهنگى، آموزشى، رفاهى و اشتغال مردم استان، از سوى دولت ارقام افتخار آفرينى اختصاص يافت.

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :