<P dir=rtl> نرم افزار جدید ناسا برای مونیتورینگ آتشفشانهای فعال </P>

۱۴ تیر ۱۳۸۳ | ۱۱:۰۵ کد : ۱۰۳۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۳۸
<P dir=rtl>ناسا- با کارگذاری نرم افزار در سفینه های سازمان فضایی امریکا آتشفشانهای فعال بدون دخالت انسان مونیتورینگ این نرم افزار توسط آزمایشگاه نیرومحرکه جت (JPL) تهیه و بر روی یکی از فضا پیماهای ناسا نصب شده است</P>

 این نرم افزار پردازش تصاویری را به عهده دارد که توسط ماهواره های حساس به گرمای آزاد شده از مواد مذاب تولید می شود. این پروژه در راستای آزمایش فناوریهای نوین در فضا است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :