کشف پلوتون در سال 1930

۳۱ تیر ۱۳۸۵ | ۰۶:۴۱ کد : ۱۰۱۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۰
دکتر Marc Buie از رصدخانه «پرسيوال لاول» آريزونا تعريفى روشن از سياره دارد...
پلوتون دنيايى کوچک و سردسير که سى بار دورتر از زمين نسبت به خورشيد در حال گردش است از زمان کشفش تاکنون همواره در مقام سياره نهم قلمداد شده اما با کشف 313UB2003 (سياره دهم) اين جايگاه به خطر افتاده است. کشف پلوتون در سال 1930 با وجود اندازه بسيار کوچکش و ساختارى که با ديگر سيارات منظومه بسيار متفاوت بود، براى اخترشناسان جاى هيچ شکى نگذاشت که آن را سياره نهم بنامند؛ البته پلوتون کوچک نمى‌توانست آشفتگى‌هاى مدارى نپتون را توجيه کند از اين رو آن ها همواره به کشف سياره ى بزرگ دهم چشم دوخته بودند ولى با گذر زمان به جاى کشف غول دهم هر روزه دنياهاى يخ زده تازه اى از کمربند خرده سيارات (کويى پر) مى يافتند: «وارونا»، «کواوار»، «سدنا»، DW2004 و جالب اينکه هربار اين اندازه ها به اندازه پلوتون نزديک‌تر مى‌شد تا اينکه 313UB2003 با نام موقت «زينا» که حتى از پلوتون هم کمى بزرگتر است کشف شد و بنا به گذشته بايد آن را سياره دهم مى‌ناميديم. اکنون زمان آن رسيده تا تعريفى دقيق تر از سياره داشته باشيم چرا که به اين ترتيب تعداد سيارات منظومه خورشيدى مدام در حال افزايش خواهد بود. از اين رو انجمن بين المللى نجوم در مرداد ماه امسال جلسه‌اى خواهند داشت وبه دنبال آن سرنوشت پلوتون و «زينا» رقم خواهد خورد. آيا اين دو در خانواده سيارات خورشيدى جاى مى گيرند و يا آنها را تنها خرده سياراتى سرگردان خواهيم دانست که از کمربند کويى پر به دور افتاده اند؟ دکتر Marc Buie از رصدخانه «پرسيوال لاول» آريزونا تعريفى روشن از سياره دارد و قصد دارد آن را در جلسه انجمن به بحث بگذارد. وى معتقد است که تعريف سياره بايد تا حد امکان ساده باشد و دو معيار را در آن درنظرگرفته است. يکى اينکه يک سياره آن قدر بزرگ نيست تا بتواند مانند ستاره ماده ى درونى اش را بسوزاند و ديگر اينکه گرانش آن بايد بتواند بر نيروهاى زمين شناختى و درونيش غلبه کند.اما اين تعريف پلوتون، زينا و بسيارى از اجرامى که پيش از اين در دسته قمر ها و خرده سيارات قرار داشته اند را نيز شامل مى شود و در نهايت منظومه ى شمسى بيش از 20 سياره خواهد داشت.به نوشته نجوم، شايد بهتر باشد، دسته‌اى جديد از سيارات را معرفى کنيم؛ يعنى عطارد، زهره، زمين و مريخ - سيارات خاکى - مشترى، زحل، اورانوس و نپتون در گروه غول هاى گازى و پلوتون، زينا و اجرامى که به زودى کشف خواهند شد را در دسته سوم جاى دهيم و يا شايد هم بهتر آن است که پلوتون و زينا را از مقام سياره بر کنار کنيم.در هر حال از شهريور امسال خورشيد ما يا 8 سياره خواهد داشت و يا 10 تا. به اين ترتيب منظومه شمسى با 9سياره را براى هميشه به فراموشى خواهيم سپرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :