ایندکس زون های UTM ایران

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع راهنمای نقشه
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
لایه ایندکس زون های UTM ایران، مشتمل بر شماره هر زون در سيستم تصوير مرکاتور معکوس بين المللي (UTM) می باشد.