ایندکس نقشه های زمین شناسی 100 هزارم

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع راهنمای نقشه
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
سال تهیه ۱۳۹۸
لایه ایندکس نقشه های زمین شناسی مقیاس 100 هزارم، مشتمل بر اطلاعات نام و نام مستعار چهارگوش ها، شماره چهارگوش، وضعیت هر چهارگوش زمین شناسی با مقیاس 100 هزار (تهیه شده یا تهیه نشده تا سال 1398) و سازمان تهیه کننده، نام و شماره برگه 250 هزارم که چهارگوش در آن واقع شده است، می باشد.