ایندکس 100 هزار نقشه های زمین شناسی

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع راهنمای نقشه
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
سال تهیه ۱۳۹۸
لایه ایندکس ۱۰۰ هزار نقشه های زمین شناسی، مشتمل بر اطلاعات نام و نام مستعار چهارگوش ها، شماره چهارگوش، وضعیت هر چهارگوش زمین شناسی (تهیه شده یا تهیه نشده تا سال 1398) و سازمان تهیه کننده می باشد.