ایندکس 250 هزار نقشه های زمین شناسی

مقیاس ملی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع راهنمای نقشه
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
سال تهیه ۱۳۹۸
لایه ایندکس 250 هزار نقشه های زمین شناسی، مشتمل بر اطلاعات نام و نام مستعار برگه ها، کد NCC و کد GSI، وضعیت هر برگه زمین شناسی (تهیه شده یا تهیه نشده تا سال 1398) و سازمان تهیه کننده می باشد.